Följ Region Uppsala

Beslut om storregional tågtrafik

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2014 10:31 CEST

Kollektivtrafikmyndigheten i Stockholms län får fatta trafikpliktsbeslut för de delar av tågtrafiken inom Uppsala län som ingår i den storregionala Mälartrafiken. Det beslutade kollektivtrafiknämnden vid sammanträdet idag 18 juni.

– Det är viktigt att det finns ett bra sammanhållet regionalt tågtrafiksystem i Mälardalen och därför är det bra att kollektivtrafikmyndigheten i Stockholms län får uppdraget att fatta trafikpliktsbeslut för hela systemet, säger Johan Örjes, ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Det avtal som finns mellan länen i det gemensamma bolaget Mälardalstrafik MÄLAB AB och SJ AB om regional tågtrafik upphör 2016. Under 2012 och 2013 har länen träffat en överenskommelse om samverkan för att utveckla ett nytt trafiksystem i regionen. För att bedriva det arbetet ingår också i dagens beslut att godkänna att Stockholms läns landsting kan överlämna befogenhet till MÄLAB att ingå avtal om allmän regional tågtrafik inom Mälardalsområdet.

– Eftersom vi är en aktiv part inom MÄLAB i det fortsatta arbetet så har vi alla möjligheter att både påverka arbetet och bevaka länets intressen, säger Johan Örjes.

De regionala kollektivtrafikmyndigheter som ingår i MÄLAB är: Stockholm, Sörmland, Uppsala, Västmanland, Örebro och Östergötlands län.

Enligt kollektivtrafiklagen ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet i varje län. I Uppsala län är det landstinget som är den myndigheten och det är kollektivtrafiknämnden som fattar myndighetens beslut.

Ytterligare information:
Johan Örjes (C), ordförande kollektivtrafiknämnden, tel 070-611 52 51
Johan Wadman, trafikdirektör kollektivtrafikförvaltningen UL, tel 070-762 33 23