Följ Region Uppsala

Beslut om pendeltåg

Pressmeddelande   •   Mar 21, 2014 11:32 CET

Kollektivtrafikmyndigheten i Stockholms län får fatta trafikpliktsbeslut om pendeltågstrafik inom Uppsala län. Det beslutade kollektivtrafiknämnden vid sammanträdet idag 21 mars.

– Pendeltågstrafiken som körs från Stockholm till Bålsta och Uppsala ingår i SL:s tågsystem och därför är det bra att kollektivtrafikmyndigheten i Stockholms län också kan fatta trafikpliktsbeslut om hela linjerna, säger Johan Örjes, ordförande i kollektivtrafiknämnden.

Trafikförvaltningen i Stockholms län arbetar med en upphandling av pendeltågstrafik för att ersätta befintligt trafikavtal som upphör 2016. För att den upphandlingen även ska kunna omfatta pendeltågstrafiken som körs in i Uppsala län behövs en överenskommelse om att myndigheten i Stockholms län har behörighet att fatta beslut om trafikplikt inom myndigheternas gemensamma område.

– Det här betyder inte att vi släpper kontrollen över hur trafiken ska bedrivas och finansieras. Våra respektive förvaltningar får i uppdrag att arbeta fram en överenskommelse, säger Johan Örjes.

Enligt kollektivtrafiklagen ska det finnas en regional kollektivtrafikmyndighet i varje län. I både Uppsala och Stockholms län är det respektive landsting som är den myndigheten. I landstinget i Uppsala län är det kollektivtrafiknämnden som fattar myndighetens beslut.