Följ Region Uppsala

Besked från landsting om ambulansdirigering i egen regi

Pressmeddelande   •   Dec 08, 2014 13:30 CET

Landstingen i Uppsala län och Västmanland planerar att ta över dirigeringen av ambulanser i egen regi under 2015. Landstinget Sörmland är positivt till samarbetet kring gemensam ambulansdirigering, men avser att avvakta och i nuläget förlänga avtalet med SOS Alarm.

Landstingen i Västmanland, Uppsala län och Sörmland har idag avtal med SOS Alarm i Sverige AB, som dirigerar länens ambulanser. Avtalet går ut den 31 maj 2015.

En utredning har gjorts, som resulterade i en rekommendation till landstingen att gå över till egen ambulansdirigering. Under våren fattade landstingen politiska beslut om att förbereda övertagande av ambulansdirigeringen i egen regi från den 1 juni 2015.

Sörmland väljer nu att förlänga avtalet med SOS Alarm.

– Vi kommer att fortsätta samarbetet med Uppsala och Västmanland gällande arbetet med teknik och arbetsformer och arbetar vidare för att i framtiden kunna gå in i Sjukvårdens larmcentral, säger Åsa Kullgren (S), landstingsstyrelsens ordförande.

Landstingsfullmäktige i Västmanland och Uppsala län fattar i början av 2015 beslut om att inrätta en gemensam nämnd. Landstingsstyrelsen i Sörmland fattar beslut i ärendet den 16 december.

Ytterligare information:
Åsa Kullgren (S), landstingsstyrelsens ordf Landstinget Sörmland, tel 070- 388 54 68
Börje Wennberg (S), landstingsstyrelsens ordf Landstinget i Uppsala län, tel 070-634 82 14
Denise Norström (S), landstingsstyrelsens ordf Landstinget Västmanland, tel 021-17 46 77