Följ Region Uppsala

Barnskyddsteam föreslås bli permanent

Pressmeddelande   •   Maj 11, 2015 10:40 CEST

Barnskyddsteamet vid Akademiska sjukhuset föreslås bli permanent i framtiden. Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska ta ställning till frågan vid nästa sammanträde.

– Det är mycket angeläget att utsatta barn får det stöd som det här multiprofessionella teamet kan ge dem. Därför vill vi satsa på den här verksamheten långsiktigt, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Barnskyddsteamet har drivits som ett projekt vid Akademiska sjukhuset sedan 2011. Under 2014 gjordes två utvärderingar av externa utredare. De ansåg att verksamheten borde permanentas, men pekade också på brister som först behövde åtgärdas. Det handlade bland annat om samarbete, dokumentation och ekonomi.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade hösten 2014 att förlänga projektet, men att också göra en fördjupad uppföljning, bland annat om hur teamet hanterar sekretessfrågor. Landstinget skulle också följa upp arbetet med att åtgärda de påtalade bristerna.

Den fördjupade uppföljningen är nu klar. Den samlade bedömningen är att Barnskyddsteamets kunskaper inom sekretessområdet är goda. De brister som påtalats har också åtgärdats.

– Barnskyddsteamet är viktig resurs, inte bara för landstinget, utan för andra som kommer i kontakt med utsatta barn, inom till exempel polisen och socialtjänsten. Vi hoppas på att få till stånd ett ännu bredare samarbete framöver, inte minst inom ramen för Barnahus, där man utreder barn som misstänks vara utsatta för brott, säger Vivianne Macdisi.

Förslaget som läggs fram vid hälso- och sjukvårdsstyrelsen är att bevilja finansiering med 2,1 miljoner kronor för 2016, och att verksamheten ska ingå i uppdraget till Akademiska sjukhuset. Beslut i frågan fattas vid hälso- och sjukvårdsstyrelsens sammanträde den 18 maj.

Ytterligare information:
Vivianne Macdisi (S), ordf hälso- och sjukvårdsstyrelsen, tel 070-890 81 55
Birgitta Ekholm Lejman, utredare, tel 018-611 62 03
Mats Holmberg, landstingsjurist, tel 018-611 61 77