Följ Region Uppsala

Barn får rätt till hemsjukvård vid livets slut

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2015 16:26 CET

Svårt sjuka barn i Uppsala län ska få samma rätt som vuxna att vårdas i hemmet vid livets slut. Vården kommer i framtiden att ges dygnet runt av teamen för palliativ hemsjukvård. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen idag.

– Jag är väldigt nöjd med att den här förändringen nu genomförs. Det handlar om familjer som befinner sig i den värsta tänkbara situationen, med ett svårt sjukt barn i livets slutskede. Nu får de här familjerna äntligen möjlighet att välja det som känns bäst för dem i en mycket tung tid, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Frågan om att ge barn tillgång till palliativ vård i hemmet har diskuterats under flera år. I hela länet handlar det om cirka fem till sju barn per år, svårt sjuka barn med till exempel cancer eller neurologisk sjukdom och som befinner sig livets slutskede. Hittills har dessa barn vanligtvis vårdats på sjukhus, men från våren 2016 blir det möjligt för dem att sluta sina liv i hemmiljö, om det är vad deras vårdnadshavare önskar.

Vården ska ges av samma specialiserade vårdteam som idag vårdar vuxna i hemmet vid livets slut. Teamen planeras knytas till palliativt centrum i Uppsala, Lasarettet i Enköping och geriatriken i Tierp. I den norra länsdelen startar verksamheten efter årsskiftet. Vid Lasarettet i Enköping är planen att ge det palliativa hemsjukvårdsteamet ett utökat uppdrag. I Uppsala/Knivsta planeras en övergångslösning i avvaktan på att sjukvårdsteamet övergår från kommunen till landstingets regi.

Akademiska sjukhuset får i uppdrag att bygga upp och samordna verksamheten och får ett utökat anslag på 375 000 kronor. Sjuksköterskor inom barnsjukhusets hemsjukvård ska ge stöd och utbildning till hemsjukvårdsteamen och bland annat hjälpa till att ta fram skräddarsydda vårdplaner för varje barn.

– Behoven ser väldigt olika ut från familj till familj, men det handlar oftast om smärtlindring, näring och dosering av olika mediciner. Vårdtiden för barn vid livets slut är generellt längre än för vuxna, inte sällan upp till ett år. Vetskapen att barnonkologer och barnneurologer finns till hands för rådgivning dygnet runt alla veckodagar innebär ökad trygghet för de palliativa hemsjukvårdsteamen, säger Britt-Marie Frost, överläkare och sektionschef för barnonkologi vid Akademiska sjukhuset.

Kontaktpersoner:
Vivianne Macdisi (S), ordf hälso- och sjukvårdsstyrelsen, tel 070-890 81 55
Britt-Marie Frost, överläkare och sektionschef för barnonkologi, tel 070-611 31 64 (tillgänglig från onsdag 16 december)