Följ Region Uppsala

Taggar

Vård och hälsa

koncernledning

Kultur och bildning

kollektivtrafik

Tandvård

regionråd

Region Uppsala 275 Vård och hälsa 139 regionråd 78 Akademiska sjukhuset 58 kollektivtrafik 57 politiska beslut 26 Kultur och bildning 24 Tandvård 21 Primärvården 16 primärvård 16 Lasarettet i Enköping 15 Regional utveckling 12 smittskydd 12 vårdcentral 11 regionstyrelsen 10 koncernledning 8 Folktandvården 8 E-hälsa 6 ambulansdirigering 6 Landstingsservice 6 Hälsa och habilitering 6 Nationell patientenkät 6 patientmat 6 1177 Vårdguiden 5 säsongsinfluensa 5 miljöredovisning 5 Asylsökande 5 Kulturnämnden 5 Folkhälsa 5 Psykiatri 5 framtidens akademiska 4 Närvård 4 influensavaccination 4 Rehabilitering 4 sjukvårdsrådgivning 4 Länsanalys 4 Patientsäkerhet 4 kompetensförsörjning 4 UL 3 Kulturenheten 3 Öppna jämförelser 3 ekologiska livsmedel 3 Fyrspår 3 Liv och hälsa Ung 3 Cosmos 3 Arbetsmarknad 3 patientjournal 3 akutmottagning 3 Folkhälsomedel 3 ambulans 3 landstingsdirektör 3 parkeringsavgift 3 miljöprogram 3 Ungdomsmottagning 3 hälso- och sjukvård 3 Heby 3 miljönyckeltal 3 Tierp 3 Nära vård och hälsa 3 Östhammar 3 Miljö 3 vårdval 3 vårdavtal 2 regionbildning 2 Cosmic 2 avfallsåtervinning 2 sjukhusstyrelsen 2 klimatpåverkan 2 väg 288 2 journal via nätet 2 jourmottagning 2 närvårdsavdelning 2 Länsbibliotek Uppsala 2 länstransportplan 2 FoU 2 knäprotes 2 psykisk ohälsa 2 kultur för asylsökande 2 Eric Sahlström Institutet 2 bedrägeri 2 cellprov 2 Akademisk sjukhuset 2 vårdrelaterade infektioner 2 Fastighet och service 2 patientavgift 2 Stora Turismpriset 2 kliniskt utvecklingsår 2 Budget 2 palliativ vård 2 hälsoundersökning 2 cykelstrategi 2 Testa Center 2 kollektivtrafiknämnden 2 akutsjukvård 2 vårdbyggnad 2 Almedalen 2 Konstkuben 2 Dansresidens 2 vårdskador 2 Årets Uppskattning 2 ekologisk mat 2 sjukvårdens larmcentral 2 Flogsta vårdcentral 2 Regionförbundet Uppsala län 2 suicidprevention 2 Innovation Akademiska 2 magsjuka 2 lex maria 2 sjukhuset 2 Morgongåva 2 Knivsta 2 produktionskök 2 sjuksköterskor 2 parkering 2 Vårdbarometern 2 miljöbyggnad 2 Rudbecklaboratoriet 2 smittskyddsläkare 2 antibiotika 2 tech 1 patientenkät 1 kulturupplevelser 1 sömnsvårigheter 1 Trafikverket 1 listing 1 Befolkningsprognos 1 Regional kulturplan 1 ekomatsligan 1 trycksår 1 gonorré 1 forskning och utbildning 1 framkomlighet 1 UIC 1 läkemedel 1 fluortantens dag 1 fossilfritt 1 Alunda 1 assisterad befruktning 1 neonatal 1 hepatit b 1 videosamtal 1 regionförbundet 1 1177 1 behandlingsrekommendationer 1 Innovationsstrategi 1 miljöplan 1 arbets- och miljömedicin 1 Kultursamverkansmodellen 1 Anna Källblad 1 Emma Löfström 1 Kultur på recept 1 samverkansavtal 1 sterilisering 1 kulturstipendier 1 barnskyddsteam 1 miljöuppföljning 1 miljöstation 1 mödrahälsovård 1 Fastighets- och servicenämnden 1 mobila team 1 kliniskt träningscentrum 1 ulleråker 1 patientförsäkring 1 kerstin westholm 1 sjukhusdirektör 1 Care Need Index 1 Akademiskasjukhuset 1 mansmottagning 1 barn och ungdomspsykiatri 1 ebola 1 klamydiamåndagen 1 regional utvecklingsstrategi 1 barnvaccination 1 matförgiftning 1 smittskyddsenheten 1 Innovationsmotor 1 Löf 1 privattandläkare 1 städning i vårdlokaler 1 miljöfordonsdiagnos 1 asylboende 1 cellprovsvecka 1 tv-inspelning 1 Uppsala health summit 1 Frisk & Fri 1 infrasruktur 1 landstingsekonomi 1 primärvårdsdirektör 1 Gamla Uppsala Buss AB 1 börje wennberg 1 mobilt hembesöksteam 1 akademisk vårdcentral 1 guldpillret 1 läkemedelskommittén i uppsala län 1 hälso- och sjukvårdsstyrelsen 1 flogsta 1 östervåla vårdcentral 1 mats o karlsson 1 resultat 2014 1 tierps vårdcentral 1 ötervåla vårdcentral 1 konstnärligt utvecklingsstöd 1 digital vård 1 glasögonbidrag 1 barn- och ungdomskultur 1 mobilt äldreteam 1 mobila äldreakuten 1 södra staden 1 en liten sommarplåga 1 landstingsbudget 1 samverkansnämnd 1 uppsala-örebro sjukvårdsregion 1 höftprotes 1 hemsjukvårdsteam 1 HBTQ-certifiering 1 vårdstyrelsen 1 läkemedelskommitten 1 syncentralen 1 personalparkering 1 Kulturstipendier för unga 1 Svenska röda korsets behandlingscenter 1 vard och hälsa 1 mottagning för unga män 1 Regionplan och budget 1 Hälsoäventyret 1 vårdsmitta 1 Fritidsbanken 1 Smågodstransportör 1 rörpost 1 Telfonnummer till vården 1 hushållstidning 1 Johnny Svahn 1 Regionalt Forum 1 Europeiska antibiotikadagen 1 Litteraturfrämjande 1 campylobakter 1 resultat 2016 1 barnintensivvård 1 munhälsobedömning 1 Älvkarleby kommun 1 hälso- och sjukvårdsbarometern 1 Klinisk introduktionstjänst 1 Mini-Maria 1 Nationell patienenkät 1 barnfettma 1 ECHO-zon 1 Kulturting 2017 1 Liv & hälsa 1 befolkningsundersökning 1 smittsyddsläkare 1 Mentorsprogram för författare 1 höft- och knäprotesoperationer 1 Region Uppala 1 sexalundervisning 1 videobesök 1 Jonas Skovgaard 1 Region Uppsal 1 Närvårdsplatser 1 områdesansvar 1 akademiskt primärvårdscentrum 1 Mentorskapsprogram för författare 1 Mobilt närvårdsteam 1 Öppna jämförelser miljö 1 digitala vårdmöten 1 Resultat 2017 1 Movingo 1 Regionbibliotek Uppsala 1 kulturdoula 1 hälso- och sjukvådsbarometern 1 ingång 100 1 Disa Krosness 1 Effektiv och nära vård 2030 1 Kungsgärdets vårdcentral 1 Region Uppsalas kulturnämnd 1 Gijs Weijer 1 Tina Tombrock 1 arbetsvistelse 1 Klara Bendz 1 Hållnäs konstkoloni 1 Leicy Olsborn Björby 1 Rullsand 1 Rasbo vårdcentral 1 Mobila närvårdsteam 1 cykelforum 1 regional cykelstrategi 1 Stuart Mayes 1 Johanna Hästö 1 Anders Rönnlund 1 Prebus AB 1 trafik 1 evenemang 1 idrott 1 kultur 1 självmord 1 innovation 1 energiförbrukning 1 kollektivavtal 1 forskning 1 ungdomar 1 bemanning 1 Teater 1 liv och hälsa 1 LOV 1 bredband 1 Sjukvårdsrådgivningen 1 missbruksvård 1 hiv 1 SJ 1 Uppsala 1 almi 1 självkänsla 1 översvämning 1 informationssäkerhet 1 sms 1 prognos 1 journalsystem 1 tandläkare 1 tillgänglighet 1 framtidstro 1 nyanlända 1 bokslut 1 datainspektionen 1 kbt 1 miljöbil 1 flykting 1 koldioxidutsläpp 1 ensamstående 1 organisation 1 depression 1 kyckling 1 allergi 1 högkostnadsskydd 1 e-tjänster 1 förskrivning 1 BUP 1 flyktingmottagning 1 kallelse 1 patientavgifter 1 städning 1 miljöfordon 1 fastigheter 1 enkät 1 tandborstning 1 astma 1 Utbildning 1 sjukhus 1 biodrivmedel 1 praktik 1 bokslutskommuniké 1 klamydia 1 miljöcertifiering 1 tjänsteresor 1 vårdcentraler 1 förlossningsvård 1 vaccin 1 östervåla 1 fluor 1 miljömål 1 psykoterapi 1 levnadsvanor 1 personalfrågor 1 uppföljning 1 preventivmedel 1 Valborg 1 remiss 1 hedersdoktor 1 väntetider 1 legionella 1 p-piller 1 hemsjukvård 1 RFSU 1 uppsala universitet 1 journal 1 patientadministration 1 gottsunda 1 Almunge 1 IVF 1 närsjukvård 1 Göran Stiernstedt 1 vaccination 1 missbrukare 1 vårdhygien 1 VRI 1 sjukresor 1 hedersrelaterat våld 1 sjukgymnast 1 Landstinget i Värmland 1 antibiotikaresistens 1 Regionfullmäktige 1 förnyelsebara drivmedel 1 stenhagen 1 vinterkräksjuka 1 barnsjukvård 1 kvinnors hälsa 1 Mentorskapsprogram 1 hivtest 1 sprututbyte 1 tobaksfria veckan 1 kulvert 1 undersköterskor 1 livmoderhalscancer 1 kvalitetsregister 1 fuktskador 1 ultuna 1 RELIEF 1 barnhälsovård 1 ehec 1 Visa alla taggar

Fortsatt ökning av patienter som begär ersättning för vårdskador

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2019 10:06 CET

För fjärde året i rad ökar antalet patienter som begär ersättning för vårdskador. Det visar en ny rapport från regionernas gemensamma försäkringsbolag Löf. Under 2018 gjordes 819 skadeanmälningar som handlade om Region Uppsala, en ökning med 64 fall jämfört med föregående år.

Region Uppsala reagerar mot inspelning av sjukresebeställningar

Pressmeddelanden   •   Feb 19, 2019 14:00 CET

Region Uppsala har tagit del av information om att inspelade samtal gällande sjukresebeställningar har funnits tillgängliga på internet.

Fler åkte med UL under 2018

Fler åkte med UL under 2018

Pressmeddelanden   •   Feb 15, 2019 08:06 CET

​Fler än någonsin reste med UL-trafiken under 2018 och marknadsandelen av det motoriserade resandet ökade till 31 procent. Det framgår av årsredovisningen för kollektivtrafiken under 2018 som Trafik och samhällsutvecklingsnämnden ska ta ställning till vid sitt möte 25 februari.

Region Uppsala tar fram ny ekonomisk plan

Region Uppsala tar fram ny ekonomisk plan

Pressmeddelanden   •   Feb 12, 2019 08:00 CET

En ny plan för en långsiktigt hållbar ekonomi ska tas fram av Region Uppsala. Det föreslås regionfullmäktige besluta vid sitt sammanträde den 13 februari.

Inflyttning i ny vårdbyggnad senareläggs

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2019 16:30 CET

Inflyttningen till den nya vård- och behandlingsbyggnaden på Akademiska sjukhuset, ingång 100/101 senareläggs. Orsaken är att det har hittats legionellabakterier i husets vattenförsörjning.

Folkhälsan i Uppsala län god i nationell jämförelse

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2019 09:29 CET

Befolkningen i Uppsala län mår bättre än genomsnittet i resten av landet. Det visar en rapport om folkhälsan i länet som publiceras idag.

Folktandvården Seminariet utökar stort

Folktandvården Seminariet utökar stort

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2019 07:10 CET

Pressmeddelande om att Folktandvården bygger ut i Seminariet. Det innebär att både den medicinska tandvården och allmäntandvården ökar tillgängligheten väsentligt.

Länsanalys: Antalet lediga jobb minskar

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2019 12:22 CET

​Med detta pressmeddelande bifogas en analys över arbetsmarknaden i Uppsala län, fjärde kvartalet 2018.

Budget på drygt två miljarder kronor

Budget på drygt två miljarder kronor

Pressmeddelanden   •   Jan 28, 2019 15:57 CET

Trafik och samhällsutvecklingsnämnden fastställde vid sitt möte på måndagen årets budget, på drygt två miljarder kronor.

Litet plusresultat för Region Uppsala trots minus för Akademiska

Litet plusresultat för Region Uppsala trots minus för Akademiska

Pressmeddelanden   •   Jan 28, 2019 15:07 CET

Region Uppsala kommer att göra ett resultat för 2018 på plus 58 miljoner kronor enligt bokslutet. Akademiska sjukhuset gör ett minusresultat på 377 miljoner kronor. Att resultatet för Region Uppsala totalt ändå landar på ett plus förklaras av ökade statsbidrag och högre finansiella intäkter.

Centrallager för sjukvårdsmaterial till Uppsala

Centrallager för sjukvårdsmaterial till Uppsala

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2019 09:06 CET

Region Uppsala upphandlar sjukvårdsartiklar med tillhörande logistik åt den så kallade femklövern, som består av Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Dalarna och Region Sörmland. Den senaste upphandlingen betyder byte av distributör – och att centrallagret nu flyttas från Göteborgsområdet till Uppsala.

Konstkuben intar Uppsala centrum

Konstkuben intar Uppsala centrum

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2019 08:07 CET

Från 16 januari till och med 17 mars besöker det mobila utställningsrummet Konstkuben tre platser i Uppsala: Resecentrum, Kvarteret Hugin och Stora Torget. Uppsala stad växer och dess centrum utvecklas. Utifrån tankar om platsens karaktär och individens roll i stadsutvecklingen har tre verk skapats av konstnärerna Anders Rönnlund, Johanna Hästö och Stuart Mayes.

​Region Uppsala föreslås se över arbetstidsmodeller

​Region Uppsala föreslås se över arbetstidsmodeller

Pressmeddelanden   •   Jan 07, 2019 16:51 CET

Region Uppsala ska på nytt se över Akademiska sjukhusets och Lasarettet i Enköpings arbetstidsmodeller. Det föreslår utskottet för personal, kompetensförsörjning och utveckling.

Ingen ebola inom Region Uppsala

Pressmeddelanden   •   Jan 04, 2019 20:06 CET

​Den unge man som sökte sig till Lasarettet i Enköping med symptom som bland annat innefattade blod i avföringen och kräkningar är inte smittad av ebola. Detta visar provresultat. Därmed behöver inte de patienter som stannat kvar på akuten i Enköping längre hållas isolerade.

Utformningsprinciper för gång- och cykelvägar antagna

Utformningsprinciper för gång- och cykelvägar antagna

Pressmeddelanden   •   Dec 13, 2018 14:50 CET

Fler än 700 cyklar i timmen – då bör vägen vara 5,3 meter bred. Nu har den regionala utvecklingsnämnden klubbat utformningsprinciper för gång- och cykelvägar, samt för cykelparkeringar, i Uppsala län.

Biljettpriser i kollektivtrafiken höjs

Pressmeddelanden   •   Dec 12, 2018 12:02 CET

Regionfullmäktige beslutade idag om höjda biljettpriser i kollektivtrafiken från 2019. Bland annat höjs priset för 30-dagarsbiljett med 40 kronor.

Goda resultat i Region Uppsalas medarbetarundersökning

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2018 13:59 CET

Region Uppsala förbättrar sitt resultat på Sveriges Kommuner och Landstings så kallade HME-index, Hållbart medarbetarengagemang, från 72 till 76 (på en skala som mäter 0 - 100). Detta är ett resultat i den medarbetarundersökning som Region Uppsala genomför varje år.

​Hälsoäventyret föreslås få nya lokaler i Uppsala

​Hälsoäventyret föreslås få nya lokaler i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Dec 04, 2018 10:26 CET

Region Uppsalas hälsopedagogiska verksamhet Hälsoäventyret har sedan våren 2017 stått utan lokal i Uppsala. Nu finns förslag till en ny lokalisering. Hösten 2019 kan verksamheten öppna.

Rekommendation om att endast vaccinera riskgrupper

Pressmeddelanden   •   Nov 23, 2018 09:27 CET

Minst 12 vårdcentraler i Uppsala län har nu brist på influensavaccin. Med anledning av det går nu Region Uppsala ut med en rekommendation om att endast vaccinera riskgrupper, tills läget har löst sig. Tillgången på vaccin är fortfarande relativt god hos privata vaccinatörer.