Följ Region Uppsala

Taggar

Vård och hälsa

koncernledning

Kultur och bildning

kollektivtrafik

Tandvård

regionråd

Region Uppsala 250 Vård och hälsa 132 regionråd 67 Akademiska sjukhuset 55 kollektivtrafik 54 politiska beslut 26 Kultur och bildning 23 Tandvård 20 Primärvården 16 primärvård 15 Lasarettet i Enköping 14 vårdcentral 11 smittskydd 11 Regional utveckling 11 regionstyrelsen 10 koncernledning 8 Folktandvården 7 Hälsa och habilitering 6 ambulansdirigering 6 Landstingsservice 6 E-hälsa 6 patientmat 6 Kulturnämnden 5 1177 Vårdguiden 5 miljöredovisning 5 Psykiatri 5 Asylsökande 5 folkhälsa 4 Rehabilitering 4 sjukvårdsrådgivning 4 Närvård 4 Nationell patientenkät 4 säsongsinfluensa 4 kompetensförsörjning 4 framtidens akademiska 4 Länsanalys 3 Kulturenheten 3 patientjournal 3 Patientsäkerhet 3 Nära vård och hälsa 3 Liv och hälsa Ung 3 Cosmos 3 Heby 3 influensavaccination 3 hälso- och sjukvård 3 miljöprogram 3 Miljö 3 Arbetsmarknad 3 vårdval 3 ekologiska livsmedel 3 Fyrspår 3 Östhammar 3 Ungdomsmottagning 3 parkeringsavgift 3 landstingsdirektör 3 Tierp 3 miljönyckeltal 3 ambulans 3 akutmottagning 3 länstransportplan 2 FoU 2 klimatpåverkan 2 öppna jämförelser 2 psykisk ohälsa 2 ekologisk mat 2 Budget 2 Almedalen 2 palliativ vård 2 vårdrelaterade infektioner 2 Morgongåva 2 vårdbyggnad 2 akutsjukvård 2 bedrägeri 2 lex maria 2 Knivsta 2 Cosmic 2 avfallsåtervinning 2 magsjuka 2 UL 2 antibiotika 2 sjuksköterskor 2 miljöbyggnad 2 väg 288 2 cellprov 2 patientavgift 2 hälsoundersökning 2 Vårdbarometern 2 Dansresidens 2 regionbildning 2 sjukhuset 2 suicidprevention 2 produktionskök 2 Rudbecklaboratoriet 2 vårdavtal 2 knäprotes 2 cykelstrategi 2 kollektivtrafiknämnden 2 närvårdsavdelning 2 Flogsta vårdcentral 2 sjukvårdens larmcentral 2 journal via nätet 2 Regionförbundet Uppsala län 2 Årets Uppskattning 2 kliniskt utvecklingsår 2 kultur för asylsökande 2 sjukhusstyrelsen 2 Folkhälsomedel 2 jourmottagning 2 Länsbibliotek Uppsala 2 Eric Sahlström Institutet 2 Akademisk sjukhuset 2 Fastighet och service 2 Testa Center 2 väntetider 1 Stora Turismpriset 1 p-piller 1 depression 1 hemsjukvård 1 organisation 1 ensamstående 1 RFSU 1 koldioxidutsläpp 1 flykting 1 miljöbil 1 Mentorsprogram för författare 1 uppsala universitet 1 journal 1 patientadministration 1 gottsunda 1 Almunge 1 IVF 1 närsjukvård 1 kbt 1 Göran Stiernstedt 1 vaccination 1 datainspektionen 1 höft- och knäprotesoperationer 1 Region Uppala 1 missbrukare 1 vårdhygien 1 VRI 1 hedersrelaterat våld 1 sexalundervisning 1 sjukgymnast 1 Landstinget i Värmland 1 antibiotikaresistens 1 bokslut 1 videobesök 1 Regionfullmäktige 1 Klara Bendz 1 förnyelsebara drivmedel 1 stenhagen 1 vinterkräksjuka 1 barnsjukvård 1 nyanlända 1 kvinnors hälsa 1 Mentorskapsprogram 1 hivtest 1 Jonas Skovgaard 1 sprututbyte 1 tobaksfria veckan 1 kulvert 1 undersköterskor 1 Region Uppsal 1 livmoderhalscancer 1 kvalitetsregister 1 fuktskador 1 Hållnäs konstkoloni 1 ultuna 1 Närvårdsplatser 1 RELIEF 1 barnhälsovård 1 ehec 1 tech 1 Leicy Olsborn Björby 1 patientenkät 1 kulturupplevelser 1 sömnsvårigheter 1 Trafikverket 1 listing 1 områdesansvar 1 Regional kulturplan 1 ekomatsligan 1 trycksår 1 vårdskador 1 gonorré 1 forskning och utbildning 1 framkomlighet 1 UIC 1 läkemedel 1 fluortantens dag 1 fossilfritt 1 Alunda 1 assisterad befruktning 1 neonatal 1 framtidstro 1 tillgänglighet 1 hepatit b 1 tandläkare 1 akademiskt primärvårdscentrum 1 regionförbundet 1 1177 1 behandlingsrekommendationer 1 Innovationsstrategi 1 journalsystem 1 miljöplan 1 arbets- och miljömedicin 1 prognos 1 Kultursamverkansmodellen 1 Anna Källblad 1 sms 1 Mentorskapsprogram för författare 1 Emma Löfström 1 Kultur på recept 1 samverkansavtal 1 smittskyddsläkare 1 sterilisering 1 Mobilt närvårdsteam 1 kulturstipendier 1 barnskyddsteam 1 Öppna jämförelser miljö 1 miljöuppföljning 1 informationssäkerhet 1 Innovation Akademiska 1 översvämning 1 miljöstation 1 mödrahälsovård 1 Fastighets- och servicenämnden 1 digitala vårdmöten 1 självkänsla 1 mobila team 1 kliniskt träningscentrum 1 ulleråker 1 Resultat 2017 1 almi 1 patientförsäkring 1 Rullsand 1 kerstin westholm 1 SJ 1 hiv 1 sjukhusdirektör 1 Care Need Index 1 Akademiskasjukhuset 1 mansmottagning 1 missbruksvård 1 Sjukvårdsrådgivningen 1 bredband 1 Movingo 1 barn och ungdomspsykiatri 1 LOV 1 ebola 1 klamydiamåndagen 1 regional utvecklingsstrategi 1 barnvaccination 1 matförgiftning 1 smittskyddsenheten 1 privattandläkare 1 evenemang 1 Regionbibliotek Uppsala 1 städning i vårdlokaler 1 miljöfordonsdiagnos 1 asylboende 1 cellprovsvecka 1 liv och hälsa 1 Teater 1 tv-inspelning 1 bemanning 1 ungdomar 1 Uppsala health summit 1 Frisk & Fri 1 infrasruktur 1 forskning 1 kollektivavtal 1 landstingsekonomi 1 primärvårdsdirektör 1 Gamla Uppsala Buss AB 1 börje wennberg 1 energiförbrukning 1 innovation 1 mobilt hembesöksteam 1 kulturdoula 1 akademisk vårdcentral 1 självmord 1 guldpillret 1 läkemedelskommittén i uppsala län 1 Konstkuben 1 hälso- och sjukvådsbarometern 1 hälso- och sjukvårdsstyrelsen 1 ingång 100 1 flogsta 1 östervåla vårdcentral 1 mats o karlsson 1 kultur 1 resultat 2014 1 tierps vårdcentral 1 ötervåla vårdcentral 1 konstnärligt utvecklingsstöd 1 Disa Krosness 1 digital vård 1 glasögonbidrag 1 Effektiv och nära vård 2030 1 barn- och ungdomskultur 1 mobilt äldreteam 1 mobila äldreakuten 1 idrott 1 södra staden 1 en liten sommarplåga 1 Kungsgärdets vårdcentral 1 landstingsbudget 1 samverkansnämnd 1 uppsala-örebro sjukvårdsregion 1 trafik 1 höftprotes 1 hemsjukvårdsteam 1 Region Uppsalas kulturnämnd 1 HBTQ-certifiering 1 vårdstyrelsen 1 läkemedelskommitten 1 syncentralen 1 personalparkering 1 Kulturstipendier för unga 1 Svenska röda korsets behandlingscenter 1 vard och hälsa 1 mottagning för unga män 1 Regionplan och budget 1 Hälsoäventyret 1 vårdsmitta 1 Fritidsbanken 1 Smågodstransportör 1 rörpost 1 Telfonnummer till vården 1 hushållstidning 1 Johnny Svahn 1 Gijs Weijer 1 Regionalt Forum 1 Europeiska antibiotikadagen 1 Litteraturfrämjande 1 campylobakter 1 resultat 2016 1 barnintensivvård 1 munhälsobedömning 1 Älvkarleby kommun 1 hälso- och sjukvårdsbarometern 1 Klinisk introduktionstjänst 1 Mini-Maria 1 Nationell patienenkät 1 barnfettma 1 kallelse 1 patientavgifter 1 parkering 1 flyktingmottagning 1 städning 1 BUP 1 miljöfordon 1 fastigheter 1 enkät 1 tandborstning 1 ECHO-zon 1 astma 1 Utbildning 1 sjukhus 1 biodrivmedel 1 praktik 1 bokslutskommuniké 1 Kulturting 2017 1 klamydia 1 miljöcertifiering 1 tjänsteresor 1 vårdcentraler 1 förlossningsvård 1 vaccin 1 Liv & hälsa 1 befolkningsundersökning 1 östervåla 1 fluor 1 Tina Tombrock 1 miljömål 1 förskrivning 1 psykoterapi 1 e-tjänster 1 högkostnadsskydd 1 allergi 1 smittsyddsläkare 1 arbetsvistelse 1 levnadsvanor 1 personalfrågor 1 kyckling 1 uppföljning 1 preventivmedel 1 Valborg 1 remiss 1 hedersdoktor 1 Visa alla taggar
​Nytt centrum för att utveckla teknologier för framtidens läkemedel invigt – stöds av Region Uppsala

​Nytt centrum för att utveckla teknologier för framtidens läkemedel invigt – stöds av Region Uppsala

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2018 14:00 CEST

Idag invigdes Testa Center i Uppsala, ett innovationscenter där teknologier och produkter för framtidens läkemedel utvecklas. Region Uppsala är en av många aktörer som bidragit till att satsningen kan bli av.

Länsanalys: Högkonjunkturen håller i sig och förstärks

Pressmeddelanden   •   Aug 21, 2018 08:30 CEST

​Med detta pressmeddelande bifogas en analys över arbetsmarknaden i Uppsala län, andra kvartalet 2018.

​Akademiska får i uppdrag att fram ny styrmodell

Pressmeddelanden   •   Aug 20, 2018 16:53 CEST

Akademiska sjukhuset får i uppdrag att ta fram en utvecklad styrmodell. Syftet är att få en ekonomi i balans. Beslutet har fattats av regiondirektör Staffan Isling efter samråd med sjukhusstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S).

​Klart för bygge av nytt kök för patientmaten

​Klart för bygge av nytt kök för patientmaten

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2018 18:28 CEST

Region Uppsala kommer att uppföra ett nytt produktionskök för patientmaten vid Akademiska sjukhuset. Idag beslutade regionfullmäktige att godkänna att projektet går vidare till genomförande. – Det har tagit lång tid, men nu ser vi fram emot att kunna erbjuda patienterna på Akademiska sjukhuset mat från eget tillagningskök, säger Johan Edstav (MP), ordf för fastighets- och servicenämnden.

​Distriktssköterskemottagning i Morgongåva öppnar igen

​Distriktssköterskemottagning i Morgongåva öppnar igen

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2018 13:00 CEST

Från måndagen den 20 augusti kommer distriktssköterskemottagningen i Morgongåva att återuppta sin verksamhet efter en längre tids stängning.

​Operationer kan genomföras trots översvämning

Pressmeddelanden   •   Jul 30, 2018 11:08 CEST

Steriltekniska avdelningen vid Akademiska sjukhuset är fortfarande ur bruk, efter den översvämning som uppstod efter söndagens kraftiga regnväder. Trots detta kan operationer genomföras som vanligt, med hjälp från kringliggande sjukhus.

Översvämning på Akademiska sjukhuset

Pressmeddelanden   •   Jul 29, 2018 18:20 CEST

Det kraftiga skyfallet som drabbade Uppsala under söndagen har lett till översvämning på vissa delar av Akademiska sjukhuset. Översvämningen har drabbat sterilcentralen hårdast och arbetet med att få undan vattnet pågår för fullt.

​Utbrott av ehec-smitta i Uppsala län

Pressmeddelanden   •   Jul 27, 2018 10:14 CEST

Region Uppsalas smittskyddsenhet utreder just nu ett utbrott av ehec i Enköpings kommun. Hittills finns 19 bekräftade fall och man letar nu tillsammans med Enköpings kommun och Folkhälsomyndigheten efter smittkällan.

Kampanj för unga vuxna om fri tandvård

Kampanj för unga vuxna om fri tandvård

Pressmeddelanden   •   Jul 04, 2018 08:50 CEST

Det kostar inget att gå till tandvården fram till året man fyller 23. Det vill Folktandvården öka kunskapen om med filmer i sociala medier.

​Klart om tillfällig flytt av Flogsta vårdcentral

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 11:17 CEST

Nu finns en beslutad plan för den kommande flytten av verksamheten vid Flogsta vårdcentral. Från och med i höst kommer Flogsta vårdcentral att finnas på tre platser i Uppsala: Stenhagen, Kungsgärdet och Samariterhemmet. Fram tills dess håller Flogsta vårdcentral öppet som vanligt i sina nuvarande lokaler.

Region Uppsala har antagit en suicidpreventiv strategi

Region Uppsala har antagit en suicidpreventiv strategi

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 15:44 CEST

Varje år tar cirka 50 personer i Uppsala län sitt liv, enligt Socialstyrelsens dödsorsaksregister. Uppskattningar visar att det också genomförs cirka 500 självmordsförsök årligen i länet, och att cirka 3 000 till 5 000 anhöriga påverkas som en följd av detta. Nu har Region Uppsala antagit en strategi för suicidprevention, för att minska denna siffra.

​Region Uppsala minskar kostnader för förtroendevalda

​Region Uppsala minskar kostnader för förtroendevalda

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 14:31 CEST

Reglerna för ersättning till förtroendevalda i Region Uppsala ändras nästa år efter ett beslut av regionfullmäktige idag. Bland annat sänks vissa arvoden. Tillsammans med tidigare fattade beslut minskar Region Uppsala ersättningarna med 2 miljoner kronor.

Ny kulturplan antogs av regionfullmäktige

Ny kulturplan antogs av regionfullmäktige

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 13:17 CEST

Region Uppsalas kulturplan 2019–2022, ”Kultur i en nyskapande kunskapsregion”, har idag antagits av regionfullmäktige.

Region Uppsala medfinansierar projektet Material X med sex miljoner kronor

Region Uppsala medfinansierar projektet Material X med sex miljoner kronor

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 15:43 CEST

Nya smarta material, som ska leda till effektivare energianvändning och minskad klimatpåverkan. Det är i korthet tanken bakom projektet Material X. Projektet söker pengar från Vinnovas Vinnväxtprogram. Vid sitt möte beslutade den regionala utvecklingsnämnden att Region Uppsala ska satsa cirka sex miljoner kronor på projektet under åren 2019 – 2021.

Yttre utrop på stadsbussarna i Uppsala

Yttre utrop på stadsbussarna i Uppsala

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 15:26 CEST

Med början i oktober 2018 införs successivt yttre utrop på stadsbussarna i Uppsala. Det beslutade kollektivtrafiknämnden vid dagens sammanträde 12 juni.

​Så har vårdcentralerna öppet i sommar

​Så har vårdcentralerna öppet i sommar

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2018 09:00 CEST

Nu börjar sommaröppettiderna gälla vid Region Uppsalas egna vårdcentraler.

Konstkuben på Rullsand i sommar med Leicy Olsborn Björby

Konstkuben på Rullsand i sommar med Leicy Olsborn Björby

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2018 09:02 CEST

Den 19 juni öppnar konstutställningen Forget Me Not av Leicy Olsborn Björby i Konstkuben, en mobil utställningsyta som under sommaren står placerad på Rullsands camping i Älvkarleby kommun.

​Region Uppsala polisanmäler läkare vid privat IVF-klinik

Pressmeddelanden   •   Jun 01, 2018 11:30 CEST

Region Uppsala har beslutat att polisanmäla läkare vid en privat IVF-klinik. ​- Vår uppföljning visar att läkarna medvetet och systematiskt har fakturerat Region Uppsala på ett felaktigt sätt. Bristerna är så allvarliga att vi måste vidta åtgärder, säger Region Uppsalas chefsjurist Anne Nilsson.

Region Uppsala välkomnar regeringsbeslut om fyrspår

Region Uppsala välkomnar regeringsbeslut om fyrspår

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2018 09:37 CEST

Idag har regeringen meddelat att den nationella transportplanen för 2018-2029 som snart fastställs, kommer att innehålla utbyggnad av fyrspår mellan Uppsala och länsgränsen mot Stockholm.

Ny specialitet i tandvården

Ny specialitet i tandvården

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2018 09:00 CEST

Den 1 juni blir orofacial medicin, även kallat medicinsk tandvård eller sjukhustandvård, en egen specialitet. - Det här tydliggör vilken kompetens som behövs för att möta dessa patienter. Vi ska både bevara det friska friskt och hjälpa dem med allra störst behov, säger verksamhetschef Meral Karakas.