Följ Region Uppsala

Taggar

Vård och hälsa

koncernledning

Kultur och bildning

kollektivtrafik

Tandvård

regionråd

Region Uppsala 307 Vård och hälsa 146 regionråd 90 Akademiska sjukhuset 66 kollektivtrafik 62 Kultur och bildning 35 politiska beslut 26 Tandvård 24 Lasarettet i Enköping 16 Primärvården 16 primärvård 16 Regional utveckling 12 smittskydd 12 vårdcentral 12 regionstyrelsen 10 Folktandvården 9 koncernledning 9 Kulturnämnden 8 1177 Vårdguiden 7 patientmat 6 Miljöredovisning 6 ambulansdirigering 6 Hälsa och habilitering 6 Landstingsservice 6 Nationell patientenkät 6 E-hälsa 6 Länsanalys 6 Influensavaccination 5 Psykiatri 5 säsongsinfluensa 5 Rehabilitering 5 Asylsökande 5 sjukvårdsrådgivning 5 Patientsäkerhet 5 Folkhälsa 5 Nära vård och hälsa 5 Östhammar 4 framtidens akademiska 4 Arbetsmarknad 4 Regionbibliotek Uppsala 4 Närvård 4 kompetensförsörjning 4 Kulturenheten 4 Liv och hälsa ung 4 hälso- och sjukvård 3 vårdval 3 UL 3 ekologiska livsmedel 3 Stora Turismpriset 3 Tierp 3 Fastighet och service 3 Varuförsörjningsnämnden 3 miljöprogram 3 Heby 3 Fyrspår 3 Öppna jämförelser 3 Årets Uppskattning 3 miljönyckeltal 3 Folkhälsomedel 3 Ungdomsmottagning 3 Konstkuben 3 parkeringsavgift 3 landstingsdirektör 3 Eric Sahlström Institutet 3 Miljö 3 akutmottagning 3 patientjournal 3 ambulans 3 Cosmos 3 Dansresidens 3 lex maria 2 FoU 2 Teater 2 klimatpåverkan 2 bredband 2 psykisk ohälsa 2 ekologisk mat 2 Budget 2 Almedalen 2 palliativ vård 2 parkering 2 vårdrelaterade infektioner 2 Morgongåva 2 vårdbyggnad 2 akutsjukvård 2 bedrägeri 2 Knivsta 2 Valborg 2 legionella 2 Cosmic 2 Almunge 2 avfallsåtervinning 2 magsjuka 2 antibiotika 2 sjuksköterskor 2 Mentorskapsprogram 2 miljöbyggnad 2 väg 288 2 cellprov 2 patientavgift 2 hälsoundersökning 2 Befolkningsprognos 2 Vårdbarometern 2 Regional kulturplan 2 trycksår 2 vårdskador 2 Kultursamverkansmodellen 2 regionbildning 2 smittskyddsläkare 2 sjukhuset 2 Kulturstipendier 2 suicidprevention 2 Innovation Akademiska 2 produktionskök 2 Rudbecklaboratoriet 2 vårdavtal 2 länstransportplan 2 knäprotes 2 cykelstrategi 2 kollektivtrafiknämnden 2 närvårdsavdelning 2 Flogsta vårdcentral 2 sjukvårdens larmcentral 2 journal via nätet 2 Konstnärligt utvecklingsstöd 2 Regionförbundet Uppsala län 2 barn- och ungdomskultur 2 kliniskt utvecklingsår 2 kultur för asylsökande 2 sjukhusstyrelsen 2 Kulturstipendier för unga 2 Hälso- och sjukvårdsbarometern 2 jourmottagning 2 Länsbibliotek Uppsala 2 Akademisk sjukhuset 2 Testa Center 2 arbetsvistelse 2 Hållnäs konstkoloni 2 Ingång 100/101 2 närsjukvård 1 ensamstående 1 uppsala län 1 Göran Stiernstedt 1 vaccination 1 koldioxidutsläpp 1 Mentorskapsprogram för författare 1 Mobilt närvårdsteam 1 missbrukare 1 vårdhygien 1 VRI 1 sjukresor 1 hedersrelaterat våld 1 flykting 1 sjukgymnast 1 Landstinget i Värmland 1 antibiotikaresistens 1 miljöbil 1 Öppna jämförelser miljö 1 Regionfullmäktige 1 digitala vårdmöten 1 förnyelsebara drivmedel 1 stenhagen 1 vinterkräksjuka 1 barnsjukvård 1 kbt 1 Tärnsjö 1 kvinnors hälsa 1 Resultat 2017 1 hivtest 1 Sofia Gabrielsson 1 sprututbyte 1 tobaksfria veckan 1 kulvert 1 undersköterskor 1 Movingo 1 livmoderhalscancer 1 Rättspsykiatri 1 kvalitetsregister 1 fuktskador 1 självmord 1 ultuna 1 kultur 1 RELIEF 1 barnhälsovård 1 ehec 1 tech 1 kulturdoula 1 patientenkät 1 kulturupplevelser 1 sömnsvårigheter 1 Trafikverket 1 listing 1 Digital delaktighet 1 idrott 1 hälso- och sjukvådsbarometern 1 ingång 100 1 ekomatsligan 1 Disa Krosness 1 Effektiv och nära vård 2030 1 gonorré 1 forskning och utbildning 1 framkomlighet 1 UIC 1 läkemedel 1 fluortantens dag 1 fossilfritt 1 Alunda 1 assisterad befruktning 1 neonatal 1 datainspektionen 1 patientnämnden 1 bokslut 1 hepatit b 1 videosamtal 1 nyanlända 1 Anna Clarén 1 regionförbundet 1 1177 1 behandlingsrekommendationer 1 Innovationsstrategi 1 framtidstro 1 miljöplan 1 arbets- och miljömedicin 1 tillgänglighet 1 Kungsgärdets vårdcentral 1 Anna Källblad 1 tandläkare 1 evenemang 1 Emma Löfström 1 Kultur på recept 1 samverkansavtal 1 hälsobokslut 1 Region Uppsalas kulturnämnd 1 sterilisering 1 Gijs Weijer 1 Tina Tombrock 1 barnskyddsteam 1 trafik 1 miljöuppföljning 1 odontologi 1 Klara Bendz 1 journalsystem 1 miljöstation 1 mödrahälsovård 1 Fastighets- och servicenämnden 1 varuförsörjningen 1 Regional biblioteksplan 1 prognos 1 Minna Krook 1 mobila team 1 kliniskt träningscentrum 1 ulleråker 1 Leicy Olsborn Björby 1 sms 1 patientförsäkring 1 Rullsand 1 kerstin westholm 1 informationssäkerhet 1 invigning 1 sjukhusdirektör 1 Care Need Index 1 Akademiskasjukhuset 1 mansmottagning 1 översvämning 1 Rasbo vårdcentral 1 självkänsla 1 Mobila närvårdsteam 1 barn och ungdomspsykiatri 1 almi 1 ebola 1 klamydiamåndagen 1 regional utvecklingsstrategi 1 barnvaccination 1 matförgiftning 1 smittskyddsenheten 1 Innovationsmotor 1 Löf 1 privattandläkare 1 pia gabre 1 cykelforum 1 regional cykelstrategi 1 städning i vårdlokaler 1 miljöfordonsdiagnos 1 asylboende 1 cellprovsvecka 1 Uppsala 1 SJ 1 tv-inspelning 1 hiv 1 missbruksvård 1 Uppsala health summit 1 Frisk & Fri 1 infrasruktur 1 Sjukvårdsrådgivningen 1 LOV 1 landstingsekonomi 1 primärvårdsdirektör 1 Gamla Uppsala Buss AB 1 gunilla swanholm 1 börje wennberg 1 liv och hälsa 1 bemanning 1 mobilt hembesöksteam 1 Stuart Mayes 1 akademisk vårdcentral 1 ungdomar 1 guldpillret 1 läkemedelskommittén i uppsala län 1 Johanna Hästö 1 Anders Rönnlund 1 hälso- och sjukvårdsstyrelsen 1 Prebus AB 1 flogsta 1 östervåla vårdcentral 1 mats o karlsson 1 forskning 1 resultat 2014 1 tierps vårdcentral 1 ötervåla vårdcentral 1 Alunda vårdcentral 1 klimatväxling 1 digital vård 1 glasögonbidrag 1 Nationell biblioteksstrategi 1 kollektivavtal 1 Kollega till kollega 1 Elisabeth Bucht 1 mobilt äldreteam 1 mobila äldreakuten 1 Dans 1 södra staden 1 en liten sommarplåga 1 Östervåla vc 1 landstingsbudget 1 samverkansnämnd 1 uppsala-örebro sjukvårdsregion 1 Digitalt först med användaren i fokus 1 höftprotes 1 hemsjukvårdsteam 1 Kulturhuset Leoparden 1 HBTQ-certifiering 1 vårdstyrelsen 1 läkemedelskommitten 1 Syncentralen 1 personalparkering 1 Anna Pehrsson 1 Svenska röda korsets behandlingscenter 1 vard och hälsa 1 mottagning för unga män 1 Regionplan och budget 1 Hälsoäventyret 1 vårdsmitta 1 Fritidsbanken 1 Smågodstransportör 1 rörpost 1 Telfonnummer till vården 1 hushållstidning 1 Johnny Svahn 1 energiförbrukning 1 Regionalt Forum 1 Europeiska antibiotikadagen 1 Litteraturfrämjande 1 campylobakter 1 resultat 2016 1 barnintensivvård 1 munhälsobedömning 1 Älvkarleby kommun 1 AnneLee Vikner 1 Klinisk introduktionstjänst 1 Mini-Maria 1 Nationell patienenkät 1 barnfettma 1 ECHO-zon 1 Kulturting 2017 1 Liv & hälsa 1 befolkningsundersökning 1 Robert Jelinek 1 smittsyddsläkare 1 Tisha Minö 1 Mentorsprogram för författare 1 höft- och knäprotesoperationer 1 Region Uppala 1 fastigheter 1 enkät 1 tandborstning 1 sexalundervisning 1 astma 1 Utbildning 1 sjukhus 1 textilkonst 1 biodrivmedel 1 praktik 1 bokslutskommuniké 1 videobesök 1 klamydia 1 miljöcertifiering 1 tjänsteresor 1 Vårdcentraler 1 förlossningsvård 1 vaccin 1 Energieffektivisering 1 Jonas Skovgaard 1 östervåla 1 fluor 1 Region Uppsal 1 miljömål 1 miljöfordon 1 psykoterapi 1 städning 1 patientavgifter 1 kallelse 1 flyktingmottagning 1 Effektiv och nära vård 1 levnadsvanor 1 personalfrågor 1 BUP 1 uppföljning 1 preventivmedel 1 Närvårdsplatser 1 remiss 1 hedersdoktor 1 väntetider 1 innovation 1 förskrivning 1 p-piller 1 e-tjänster 1 hemsjukvård 1 högkostnadsskydd 1 allergi 1 RFSU 1 kyckling 1 depression 1 organisation 1 områdesansvar 1 uppsala universitet 1 journal 1 patientadministration 1 gottsunda 1 akademiskt primärvårdscentrum 1 IVF 1 Visa alla taggar
Den 19 november startar årets influensavaccination

Den 19 november startar årets influensavaccination

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2019 08:20 CET

​Den 19 november sätter årets vaccination mot säsongsinfluensa igång. Utifrån hur det sett ut de senaste åren tros årets influensa bli av typen A(H3N2), en typ man vet slår hårdast mot äldre.

Region Uppsalas klimatväxling ger effekt

Pressmeddelanden   •   Nov 04, 2019 15:30 CET

Mellan år 2018 och år 2019 minskade Region Uppsalas flygresor till destinationer med införd klimatväxling med 26 procent. Det är ett av resultaten av Region Uppsalas interna klimatväxling, där flygresor till Region Uppsalas vanligaste destinationer blivit 30 procent dyrare. Pengarna som kommer in går i första hand till utrustning för digitala möten (en mötesform som minskar behovet av resor).

Regionstyrelsens ordförande i Region Uppsala lämnar sitt uppdrag

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2019 13:00 CET

​Regionstyrelsens ordförande Stefan Olsson (M) lämnar sitt uppdrag från den 1 januari 2020 av hälsoskäl.

Varuförsörjningen tar fram backup-lösning - ska kunna användas inom fyra veckor

Varuförsörjningen tar fram backup-lösning - ska kunna användas inom fyra veckor

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2019 13:00 CET

Inom fyra veckor ska det finnas färdiga alternativa lösningar till dagens försörjning av sjukvårdsmaterial i de regioner som ingår i samarbetet Varuförsörjningen. Vid dagens sammanträde beslutade varuförsörjningsnämnden att ge förvaltningen i uppdrag att teckna avtal med andra distributörer som ska kunna nyttjas inom fyra veckor.

Åtgärder vidtas mot vattenproblem i nya vårdbyggnaden

Åtgärder vidtas mot vattenproblem i nya vårdbyggnaden

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2019 16:52 CEST

Idag beslutade Region Uppsala om nya åtgärder för att komma tillrätta med problemen med vattenkvaliteten i ingång 100/101 vid Akademiska sjukhuset. Enligt en expertgrupp kan användningen av så kallade UV-aggregat ha förvärrat situationen i stället för att, som avsett, förbättra den. Dessa aggregat ska nu på försök stängas

Varuförsörjningsnämnden: Fler leverantörer tas in

Varuförsörjningsnämnden: Fler leverantörer tas in

Pressmeddelanden   •   Okt 21, 2019 13:26 CEST

​Efter varuförsörjningsnämndens möte med Apotekstjänst Sverige AB ger nämnden uppdrag åt Varuförsörjningen att i samarbete med alla ingående regioner se över andra lösningar och även ta hjälp av andra leverantörer.

Region Uppsala lämnar stabsläge

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2019 15:24 CEST

Region Uppsala lämnar nu det stabsläge med särskild sjukvårdsledning som rått under drygt en vecka och går över till att arbeta med normala beslutsvägar.

Region Uppsala inför beredskapslager

Region Uppsala inför beredskapslager

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2019 16:44 CEST

Regiondirektören får i uppdrag att låta bygga upp ett beredskapslager för förbrukningsmaterial. Detta beslutade regionstyrelsens ordförande vid ett möte med övriga regionråd på onsdagseftermiddagen.

Fortsatt inställda operationer på Akademiska sjukhuset

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2019 10:27 CEST

​All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in vid Akademiska sjukhuset även under torsdagen och fredagen. Orsaken är den pågående situationen med brist på sjukvårdsmaterial. Undantag görs för medicinskt angelägna operationer. De patienter som berörs kommer att kontaktas.

Fortsatt inställda operationer på Akademiska sjukhuset

Pressmeddelanden   •   Okt 14, 2019 12:38 CEST

All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in vid Akademiska sjukhuset även under tisdagen och onsdagen. Orsaken är den pågående situationen med brist på sjukvårdsmaterial.

Uttalande från varuförsörjningsnämnden

Uttalande från varuförsörjningsnämnden

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2019 17:00 CEST

Idag vid sammanträdet med varuförsörjningsnämnden fick nämnden information om läget vad gäller försörjningen av förbrukningsmaterial till sjukvården och tandvården.

Planerade operationer ställs in även på måndag

Pressmeddelanden   •   Okt 11, 2019 11:54 CEST

All planerad slutenvård och planerade operationer ställs in vid Akademiska sjukhuset även på måndag. Orsaken är den pågående situationen med brist på sjukvårdsmaterial.

​ Planerade operationer ställs in vid Akademiska

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2019 13:36 CEST

All planerad slutenvård och alla operationer ställs in vid Akademiska sjukhuset från fredag morgon och ett dygn framåt. Orsaken är uteblivna leveranser av förbrukningsmaterial som används bland annat vid operationer.

Fortsatt brist på förbrukningsmaterial i vården

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2019 15:05 CEST

​Region Uppsala har sedan i förra veckan problem med uteblivna leveranser av förbrukningsmaterial, som till exempel används vid operationer. Bristen på vissa artiklar har förvärrats och Region Uppsala har gått upp i stabsläge för att hantera situationen.

Konstkuben kommer till Tärnsjö - "Släppa taget, ta emot"

Konstkuben kommer till Tärnsjö - "Släppa taget, ta emot"

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2019 08:13 CEST

Den 15 oktober öppnar Konstkuben i Tärnsjö, Heby kommun, med textilkonstnären Elisabeth Buchts installation ”Släppa taget, ta emot”.

Fjärdhundraland ekonomisk förening nomineras till Stora Turismpriset 2019

Fjärdhundraland ekonomisk förening nomineras till Stora Turismpriset 2019

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2019 09:59 CEST

Fjärdhundraland ekonomisk förening, som engagerar och företräder över 100 småskaliga landsbygdsföretag, är Uppsala läns kandidat till Stora Turismpriset 2019. Priset delas ut av Stiftelsen för kunskapsfrämjande inom turism, med Tillväxtverket som huvudman. Priset är på 100 000 kronor och vinnaren utses i december.

Prata spårväg med Region Uppsala och kommunen

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2019 20:33 CEST

Uppsala växer. År 2050 kan vi vara 340 000 invånare. Därför behövs det fler bostäder, arbetsplatser och skolor, vilket även innebär fler resor. Som förebild inom hållbar stads- och landsbygdsutveckling är vår vision dessutom att 75 % av Uppsalas resor ska vara gång, cykel och kollektivtrafik. Därför behöver vi komplettera dagens kollektivtrafik med fler robusta lösningar med hög kapacitet.

Ensamhet bidrar till sämre hälsa hos äldre

Ensamhet bidrar till sämre hälsa hos äldre

Pressmeddelanden   •   Sep 30, 2019 08:17 CEST

Drygt hälften av de som är 70 år eller äldre uppskattar sitt allmänna hälsotillstånd som gott. Men för den som behöver hjälp att klara sin vardag eller som besväras av ensamhet är det tufft. Det visar rapporten Äldres liv & hälsa i Mellansverige 2017 där 13 000 personer som är 70 år eller äldre har svarat på frågor om levnadsvanor, livsvillkor och vårdutnyttjande.

Nytt linjenät i Enköping ska underlätta att åka buss

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2019 15:01 CEST

Trafik- och samhällsutvecklingsnämnden beslöt under måndagens möte att anta förslaget om nytt linjenät i Enköping. Det nuvarande linjenätet i Enköpings stad upplevs som begränsat, krångligt och svårt att förstå och är inte anpassat efter stadens utveckling.

Region Uppsala säljer centrala fastigheter vid Slottsgränd

Region Uppsala säljer centrala fastigheter vid Slottsgränd

Pressmeddelanden   •   Sep 24, 2019 14:51 CEST

Nu säljer Region Uppsala delar av dåvarande landstingets lokaler på Slottsgränd i centrala Uppsala. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte. Köpare är Vincero Fastigheter AB och prislappen ligger på 83,6 miljoner kronor. I köpet ingår inte den fastighet som tidigare inrymde konferenslokaler.