Följ Region Uppsala

Viljeinriktning och handlingsplan om psykisk ohälsa antagen

Nyhet   •   Dec 15, 2015 16:54 CET

Landstinget har tagit fram en viljeinriktning och handlingsplan för att säkra en trygg hälso- och sjukvård för personer i alla åldrar med psykisk ohälsa.

I planen pekas följande förändringsområden ut:

  • Anpassa befintligt vårdval för psykoterapi
  • Stärka kompetensen för psykisk ohälsa på vårdcentraler
  • Utveckla internetbaserade behandlingsformer
  • Starta självhjälpsgrupper tillsammans med brukarföreningar
  • Utveckla kunskapsstyrning och processtöd för vårdgivarna
  • Ta stöd av befintligt utvecklingsarbete för samordnade insatser
  • Fortsätta utreda barns och ungdomars psykiska hälsa med särskilt fokus på beroende/missbruk samt ett länsövergripande omhändertagande av personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade den 15 december att anta viljeinriktningen och handlingsplanen och gav landstingsdirektören i uppdrag att konkretisera och föreslå uppföljning och finansiering av de antagna förändringsområdena.

(M), (L), (C) och (KD) yrkade på behålla primärvården som remittent. Detta avslogs.

Läs om de övriga besluten som togs av hälso- och sjukvårdsstyrelsen och produktionsstyrelsen den 15 december i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat 15 december