Följ Region Uppsala

Utökade spärrmöjligheter för patienter

Nyhet   •   Jun 10, 2013 10:13 CEST

Patienter ska framöver kunna spärra uppgifter om bokningar och ankomstregistreringar så att andra vårdgivare inte har tillgång till dem. Det anser Datainspektionen, som har beslutat om ett föreläggande för de landsting som använder sig av journalsystemet Cosmic.

Det har tidigare varit oklart om man som patient ska kunna spärra just denna uppgift, men Datainspektionen har nu slagit fast att möjligheten till spärr även gäller för bokningar och ankomstregistreringar.

– Vi kommer nu att ta kontakt med leverantören för att diskutera hur vi ska lösa det här tillsammans med de övriga landstingen. Självklart rättar vi oss efter Datainspektionens beslut, säger Fredrik Rosenberg, informationssäkerhetsansvarig vid landstinget.