Följ Region Uppsala

Unga vuxna uppmanas "ligga lugnt"

Nyhet   •   Maj 08, 2014 13:49 CEST

I dagarna har 15 000 20-30-åringar i Uppsala län fått ett personligt brev med smittskyddsenheten som avsändare. Brevet är utformat som ett så kallat partnerbrev men är i verkligheten startskottet på en kampanj som syftar till att öka medvetenheten om könssjukdomar, användningen av kondomer och tester.

Förra året smittades över 37 000 svenskar av hiv, gonorré och klamydia, många under sin semesterresa på sommaren. 20–30-åringar är särskilt utsatta i den gruppen och löper större risk att drabbas. Därför har Landstinget i Uppsala län tillsammans med fyra andra landsting i Mellansverige och paraplyorganisationen Studenter för Sexuell Hälsa tagit initiativ till en kampanj som går under namnet "Ligg lugnt" Syftet är att öka medvetenheten om könssjukdomar, att få killar och tjejer i målgruppen att använda kondom när de har sex och att testa sig om de har haft oskyddat sex.

Kampanjen inleds med ett brev som skickas ut till slumpvis utvalda personer i målgruppen, cirka var tredje 20-30-åring i länet.

Brevet har ett officiellt utseende och är undertecknat av smittskyddsläkaren. Det inleds med orden: "Det har kommit till vår kännedom att...".

– Det här kan verka uppseendeväckande, men det har också varit ett av våra syften, säger Mats Ericsson, smittskyddsläkare i Uppsala län.

– Det är svårt att nå fram med information om könssjukdomar. Alla vet att de finns, men få tror att de kan bli smittade. Många tänker: "det gäller inte mig". Det personliga tilltalet i brevet gör att man känner sig direkt berörd och inte kan bortse från riskerna.

– Samtidigt är vi inte ute efter att skrämmas. Vi erbjuder också en lösning och ger råd om vad man kan göra för att skydda sig eller testa sig om man är orolig.

Utöver breven kommer kampanjen att synas i sommar på populära uteställen där studenter delar ut kondomer och sprider information. Den kommer också att finnas på flera populära resmål, flygplatserna i Borlänge, Västerås och Karlstad samt på ungdomsmottagningar.