Följ Region Uppsala

UL får uppdrag att ta fram riktlinjer för fler att bygga väderskydd

Nyhet   •   Apr 17, 2018 17:18 CEST

Kollektivtrafikförvaltningen UL får i uppdrag att ta fram riktlinjer för samverkan med andra när det gäller byggandet av väderskydd vid hållplatser. Det beslutade kollektivtrafiknämnden vid dagens sammanträde 17 april.

– Det är i grunden positivt att ideella krafter vill vara med och bygga väderskydd på hållplatser som inte uppfyller de kriterier som gäller för att Kollektivtrafikförvaltningen UL ska bygga väderskydd, säger Bertil Kinnunen (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Samtidigt är det viktigt att ansvarsfrågor klaras ut när det gäller både byggandet och underhållet av väderskydden. Exempelvis är det en del tillstånd som den som ska bygga i anslutning till en väg behöver ha innan själva byggandet av ett väderskydd kan starta, säger Bertil Kinnunen.

I uppdraget att ta fram riktlinjer är dialogen med väghållare en viktig del för att tydliggöra vilka tillstånd, exempelvis bygglov, som krävs vid etableringen av väderskydd.

Av Kollektivtrafiknämndens beslut framhålls att det i riktlinjerna tydligt ska framgå ansvarsförhållanden angående kostnader, etableringsansvar inklusive tillstånd och bygglov, utformning, försäkringsfrågor samt drift och underhåll.

Ytterligare information:

Bertil Kinnunen (S), ordförande kollektivtrafiknämnden, tel 070-763 40 71

Sture Jonsson, presschef UL, 018-611 19 08