Följ Region Uppsala

​Toppmöte om antibiotikaresistens

Nyhet   •   Maj 29, 2015 10:32 CEST

Den 2 och 3 juni träffas experter, beslutsfattare och opinionsbildare från hela världen i Uppsala vid mötet ”Uppsala Health Summit” för att diskutera konkreta frågor kring en av vår tids största globala hälsoutmaningar – antibiotikaresistens.

Uppsala Health Summit är ett forum där experter tillsammans med beslutsfattare och opinionsbildare får möjlighet att mötas i en öppen dialog om hur innovationer och forskningsresultat kan användas för att förbättra global hälsa och sjukvård. Landstinget i Uppsala län är en av åtta medarrangörer.

Temat för Uppsala Health Summit 2015 är antibiotikaresistens. Vid mötet i Uppsala, som äger rum den 2-3 juni, samlas inbjudna forskare och representanter för internationella hälsoorganisationer från hela världen. En stor del av tiden kommer att avsättas för dialog i mindre grupper kring utvalda nyckelfrågor. Exempel på ämnen är nya ekonomiska modeller för framtagning och distribution av nya antibiotika, rationell användning, tillgänglighet i låg- och medelinkomstländer, diagnostik, antibiotikaanvändning till djur samt resistens i miljön.

Läs mer om Uppsala Health Summit (information på engelska)