Följ Region Uppsala

Taggar

Vård och hälsa

koncernledning

Kultur och bildning

kollektivtrafik

Tandvård

regionråd

Region Uppsala 445 Vård och hälsa 215 regionråd 84 Akademiska sjukhuset 83 kollektivtrafik 73 politiska beslut 52 Kultur och bildning 52 Tandvård 44 Primärvården 25 regionstyrelsen 21 primärvård 19 smittskydd 17 Lasarettet i Enköping 17 Regionfullmäktige 16 1177 Vårdguiden 15 vårdcentral 14 Regional utveckling 13 Folktandvården 13 Kulturnämnden 13 Hälsa och habilitering 13 koncernledning 11 Kulturenheten 10 patientjournal 9 Asylsökande 8 Landstingsservice 8 ambulansdirigering 8 framtidens akademiska 7 patientmat 7 Patientsäkerhet 6 UL 6 sprututbyte 6 Psykiatri 6 Miljö 6 E-hälsa 6 regionbildning 6 Nationell patientenkät 6 sjukvårdsrådgivning 5 Närvård 5 Budget 5 säsongsinfluensa 5 Cosmos 5 ambulans 5 miljöredovisning 5 Fyrspår 5 folkhälsa 5 kompetensförsörjning 5 Uppsala health summit 5 hälso- och sjukvårdsstyrelsen 5 journal via nätet 4 upphandling 4 Rehabilitering 4 vårdstyrelsen 4 hälsoundersökning 4 vårdval 4 kulturstipendier 4 hälso- och sjukvård 4 konstnärligt utvecklingsstöd 4 Flogsta vårdcentral 4 ekologiska livsmedel 4 Ungdomsmottagning 4 Heby 4 Tierp 4 hushållstidning 4 miljöprogram 4 Årets Uppskattning 4 Knivsta 4 Hälsoäventyret 4 influensavaccination 4 Folkhälsomedel 4 Teater 4 patientavgift 4 sjukhusstyrelsen 3 uppföljning 3 preventivmedel 3 Wiks slott 3 palliativ vård 3 väntetider 3 sjukvårdens larmcentral 3 patientavgifter 3 Regionförbundet Uppsala län 3 Östhammar 3 barn- och ungdomskultur 3 Cosmic 3 Liv och hälsa Ung 3 hiv 3 regionförbundet 3 konstutställning 3 fastigheter 3 Kulturstipendier för unga 3 vårdrelaterade infektioner 3 vaccination 3 smittskyddsläkare 3 sjukhuset 3 Innovation Akademiska 3 akutmottagning 3 Utbildning 3 Film 3 psykisk ohälsa 3 antibiotika 3 jourmottagning 3 landstingsdirektör 3 parkeringsavgift 3 länstransportplan 3 Fastighet och service 3 Mentorskapsprogram 3 Länsanalys 3 Regionbibliotek Uppsala 3 Almedalen 3 kollektivtrafiknämnden 3 Arbetsmarknad 3 Nära vård och hälsa 3 miljönyckeltal 3 finsk kultur 3 e-tjänster 3 lex maria 3 barnhälsovård 3 journalsystem 3 uppsala-örebro sjukvårdsregion 2 antibiotikaresistens 2 vårdavtal 2 Dansresidens 2 forskning 2 landstingsbudget 2 närvårdsavdelning 2 cellprov 2 Länsbibliotek Uppsala 2 vårdnära service 2 sjuksköterskor 2 kliniskt utvecklingsår 2 Morgongåva 2 klimatpåverkan 2 neonatal 2 Eric Sahlström Institutet 2 glasögonbidrag 2 produktionsstyrelsen 2 Akademisk sjukhuset 2 öppna jämförelser 2 Alunda 2 trycksår 2 knäprotes 2 dans 2 parkering 2 ekonomirapport 2 läkemedel 2 ebola 2 ambulanssjukvård 2 vaccin 2 barnvaccination 2 Cellprovtagning 2 miljöbyggnad 2 Testa Center 2 forskningspris 2 ambulanshelikopter 2 prognos 2 smittskyddsenheten 2 vårdbyggnad 2 Vårdbarometern 2 akutsjukvård 2 Konstkuben 2 cykelstrategi 2 Stora Turismpriset 2 väg 288 2 journal på nätet 2 ekologisk mat 2 Valborg 2 FoU 2 barnskyddsteam 2 suicidprevention 2 avfallsåtervinning 2 magsjuka 2 Regionplan och budget 2 datainspektionen 2 Diabetes 2 bedrägeri 2 flyktingmottagning 2 Noomaraton 2 Offkonsten! c/o Teatergalleriet 2 VRI 2 konst 2 Litteraturfrämjande 2 Fastighets- och servicenämnden 2 produktionskök 2 kultur för asylsökande 2 hemsjukvård 2 Almunge 2 femårskontroll 2 sjukgymnast 2 tillgänglighet 2 Rudbecklaboratoriet 2 arbets- och miljömedicin 1 Kultursamverkansmodellen 1 Anna Källblad 1 frikort 1 Emma Löfström 1 Sista april 1 Kultur på recept 1 samverkansavtal 1 landstingsplan 1 sterilisering 1 miljöuppföljning 1 rotavirus 1 bassängträning 1 miljöstation 1 mödrahälsovård 1 fysioterapeut 1 ungdomsstipendier 1 En Bättre Sits 1 mobila team 1 kliniskt träningscentrum 1 ulleråker 1 patientförsäkring 1 dosförpackade läkemedel 1 kulturbuss 1 kerstin westholm 1 centrum för rättvisa 1 sjukhusdirektör 1 Care Need Index 1 Akademiskasjukhuset 1 mansmottagning 1 Lina Sjöberg 1 barn och ungdomspsykiatri 1 tierps vårdcentrum 1 östhammars vårdcentrum 1 klamydiamåndagen 1 regional utvecklingsstrategi 1 finskt förvaltningsområde 1 sex och samlevnad 1 matförgiftning 1 Innovationsmotor 1 privattandläkare 1 regionalt utvecklingsansvar 1 dostjänst 1 städning i vårdlokaler 1 miljöfordonsdiagnos 1 framtidens vård 1 barnskyddsteamet 1 asylboende 1 cellprovsvecka 1 tv-inspelning 1 värdebaserad vård 1 Tobacco Endgame 1 hepatit a 1 folkhälsomyndigheten 1 strokekampanjen 1 regionala utvecklingsnämnden 1 nivåstrukturering 1 Frisk & Fri 1 infrasruktur 1 landstingsekonomi 1 primärvårdsdirektör 1 Gamla Uppsala Buss AB 1 börje wennberg 1 wik 1 barnens landsting 1 uppföljning av vård 1 mobilt hembesöksteam 1 ögonmottagning 1 sveus 1 akademisk vårdcentral 1 bildkonst och foto 1 finsk kulturmånad 1 trash design 1 guldpillret 1 läkemedelskommittén i uppsala län 1 landstingsplan och budget 1 journalgranskning 1 sjuklövern 1 flogsta 1 östervåla vårdcentral 1 mats o karlsson 1 resultat 2014 1 tierps vårdcentral 1 ötervåla vårdcentral 1 politikska beslut 1 digital vård 1 miljöfordonsdiagnos 2015 1 snabbspår 1 telefonnummer till vården 1 infart 1 sommarbemanning 1 mobilt äldreteam 1 mobila äldreakuten 1 politiska frågor 1 diabetesråd 1 södra staden 1 en liten sommarplåga 1 uppsnabbat 1 samverkansnämnd 1 samverkansnämnden 1 kommunikationspolicy 1 mottagning för hemlösa 1 hiv idag 1 antibiotikadagen 1 höftprotes 1 hemsjukvårdsteam 1 HBTQ-certifiering 1 svenskt ambulansflyg 1 asylmottagning 1 läkemedelskommitten 1 syncentralen 1 personalparkering 1 rökfrihet 1 Svenska röda korsets behandlingscenter 1 vard och hälsa 1 mottagning för unga män 1 Uppsala Clinical Research Center 1 Hej då Tobak 1 vårdsmitta 1 Fritidsbanken 1 Smågodstransportör 1 rörpost 1 Telfonnummer till vården 1 Johnny Svahn 1 trafikförsörjningprogram 1 Vårdelaterade infektioner 1 fetmaepidemi 1 Regionalt Forum 1 Sprutbytet 1 stadsbussdepå 1 SFA-medicin 1 Europeiska antibiotikadagen 1 piccline 1 Hälsofrämjandepris 1 journalåtkomst 1 Torun Hall 1 campylobakter 1 resultat 2016 1 barnintensivvård 1 munhälsobedömning 1 Älvkarleby kommun 1 hälso- och sjukvårdsbarometern 1 Klinisk introduktionstjänst 1 Mini-Maria 1 Nationell patienenkät 1 barnfettma 1 ECHO-zon 1 Kulturting 2017 1 Liv & hälsa 1 befolkningsundersökning 1 smittsyddsläkare 1 Mentorsprogram för författare 1 höft- och knäprotesoperationer 1 Regional utvecklingsnämnd 1 Region Uppala 1 sexalundervisning 1 videobesök 1 Jonas Skovgaard 1 Region Uppsal 1 MR-linac 1 Närvårdsplatser 1 områdesansvar 1 Hörcentralen 1 Akademiska sukhuset 1 akademiskt primärvårdscentrum 1 Mentorskapsprogram för författare 1 Mobilt närvårdsteam 1 Öppna jämförelser miljö 1 digitala vårdmöten 1 samtalsmottagning 1 Uppsalapaketet 1 Resultat 2017 1 Movingo 1 Uppsala Loves Hiphop 1 Mateja Kovacevic 1 Catarina Zarazua 1 kulturdoula 1 hälso- och sjukvådsbarometern 1 ingång 100 1 Gamla Uppsala Buss 1 Mikke Holmberg 1 Disa Krosness 1 Effektiv och nära vård 2030 1 Kungsgärdets vårdcentral 1 Region Uppsalas kulturnämnd 1 Gijs Weijer 1 Tina Tombrock 1 arbetsvistelse 1 Klara Bendz 1 Hållnäs konstkoloni 1 Leicy Olsborn Björby 1 Rullsand 1 Akademiska sjukhhuset 1 Rasbo vårdcentral 1 Mobila närvårdsteam 1 cykelforum 1 tandvårdsjournal 1 Litteraturkarusellen 1 Andreas Jakobsson 1 Spetskraft 2020 1 Visir Uplandia 1 Augmented Export 1 regional cykelstrategi 1 Stuart Mayes 1 Johanna Hästö 1 Hälsa 1 Anders Rönnlund 1 trafik 1 evenemang 1 idrott 1 jämställdhet 1 kultur 1 självmord 1 kommunikation 1 årsredovisning 1 innovation 1 energiförbrukning 1 barn 1 kollektivavtal 1 kina 1 ungdomar 1 utveckling 1 bemanning 1 liv och hälsa 1 LOV 1 ekonomi 1 bredband 1 infrastruktur 1 Sjukvårdsrådgivningen 1 körsång 1 missbruksvård 1 SJ 1 Uppsala 1 hälsofrämjande 1 bildkonst 1 almi 1 politik 1 självkänsla 1 översvämning 1 informationssäkerhet 1 logotyp 1 sms 1 kost 1 stroke 1 barn och unga 1 Chefer 1 rökning 1 tandläkare 1 framtidstro 1 flyktingar 1 Gotland 1 Visby 1 nyanlända 1 bokslut 1 helikopter 1 kbt 1 miljöbil 1 vårdgarantin 1 missbruk 1 flykting 1 koldioxidutsläpp 1 ensamstående 1 könssjukdomar 1 organisation 1 depression 1 barntandvård 1 kyckling 1 allergi 1 högkostnadsskydd 1 förskrivning 1 likabehandling 1 BUP 1 naprapati 1 grafisk profil 1 kallelse 1 städning 1 granskning 1 miljöfordon 1 lokalvård 1 digitalisering 1 Offentlig konst 1 enkät 1 tandborstning 1 Anslagstavla 1 brandskydd 1 drogförebyggande 1 astma 1 sjukhus 1 biodrivmedel 1 praktik 1 fordon 1 bokslutskommuniké 1 klamydia 1 miljöcertifiering 1 tjänsteresor 1 vårdcentraler 1 förlossningsvård 1 Akademiska 1 östervåla 1 fluor 1 kömiljarden 1 miljömål 1 psykoterapi 1 hyrpersonal 1 levnadsvanor 1 personalfrågor 1 remiss 1 hedersdoktor 1 etylenglykol 1 p-piller 1 beredskap 1 Visa alla taggar

Förstudie för nytt patientmatskök

Nyheter   •   Sep 01, 2016 20:30 CEST

​Landstingsservice ska genomföra en ny förstudie för nytt produktionskök på Akademiska sjukhuset. Det beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt sammanträde idag.

Landstinget upphandlar naprapater

Nyheter   •   Mar 23, 2016 16:38 CET

Landstinget ska genomföra en upphandling av naprapater. Det beslutade vårdstyrelsen.

Uppdraget för Cosmos ska utredas

Nyheter   •   Feb 11, 2016 16:26 CET

​Uppdraget för Cosmos ska utredas. Det beslutade vårdstyrelsen idag.