Följ Region Uppsala

Taggar

Vård och hälsa

koncernledning

Kultur och bildning

kollektivtrafik

Tandvård

regionråd

Region Uppsala 491 Vård och hälsa 227 regionråd 97 Akademiska sjukhuset 93 kollektivtrafik 81 Kultur och bildning 74 politiska beslut 52 Tandvård 49 Primärvården 25 regionstyrelsen 21 1177 Vårdguiden 21 primärvård 19 Lasarettet i Enköping 18 smittskydd 17 Regionfullmäktige 16 Kulturnämnden 16 Folktandvården 15 vårdcentral 15 Hälsa och habilitering 13 Regional utveckling 13 koncernledning 12 Kulturenheten 12 Regionbibliotek Uppsala 9 patientjournal 9 Asylsökande 8 Patientsäkerhet 8 ambulansdirigering 8 Landstingsservice 8 patientmat 7 framtidens akademiska 7 Länsanalys 6 E-hälsa 6 regionbildning 6 Miljö 6 Miljöredovisning 6 sjukvårdsrådgivning 6 Folkhälsa 6 Konstkuben 6 Mentorskapsprogram 6 UL 6 Psykiatri 6 Nationell patientenkät 6 sprututbyte 6 Kulturstipendier 5 Cosmos 5 Teater 5 Konstnärligt utvecklingsstöd 5 Fyrspår 5 Nära vård och hälsa 5 säsongsinfluensa 5 Närvård 5 hälso- och sjukvårdsstyrelsen 5 Årets Uppskattning 5 Uppsala health summit 5 ambulans 5 Rehabilitering 5 Budget 5 kompetensförsörjning 5 Wiks slott 4 Flogsta vårdcentral 4 journal via nätet 4 hälso- och sjukvård 4 Heby 4 Tierp 4 Östhammar 4 barn- och ungdomskultur 4 influensavaccination 4 Liv och hälsa ung 4 Uppsala 4 vårdstyrelsen 4 upphandling 4 Kulturstipendier för unga 4 vårdval 4 Hälsoäventyret 4 hushållstidning 4 ekologiska livsmedel 4 Folkhälsomedel 4 Litteraturfrämjande 4 Film 4 miljöprogram 4 Ungdomsmottagning 4 Fastighet och service 4 Arbetsmarknad 4 patientavgift 4 finsk kultur 4 Knivsta 4 hälsoundersökning 4 regionförbundet 3 uppföljning 3 Almunge 3 hiv 3 e-tjänster 3 antibiotika 3 jourmottagning 3 Regionförbundet Uppsala län 3 patientavgifter 3 Almedalen 3 miljönyckeltal 3 journalsystem 3 sjukvårdens larmcentral 3 Dansresidens 3 psykisk ohälsa 3 Litteraturkarusellen 3 landstingsdirektör 3 parkeringsavgift 3 lex maria 3 barnhälsovård 3 väntetider 3 preventivmedel 3 konstutställning 3 Utbildning 3 Valborg 3 Öppna jämförelser 3 Dans 3 fastigheter 3 sjukhusstyrelsen 3 trycksår 3 Eric Sahlström Institutet 3 vårdrelaterade infektioner 3 palliativ vård 3 Cosmic 3 Innovation Akademiska 3 smittskyddsläkare 3 länstransportplan 3 Stora Turismpriset 3 vaccination 3 sjukhuset 3 akutmottagning 3 Noomaraton 3 kollektivtrafiknämnden 3 Offkonsten! c/o Teatergalleriet 2 flyktingmottagning 2 väg 288 2 cykelstrategi 2 bredband 2 bedrägeri 2 parkering 2 läkemedel 2 Rättspsykiatri 2 hemsjukvård 2 arbetsvistelse 2 cellprov 2 Hållnäs konstkoloni 2 vårdnära service 2 Befolkningsprognos 2 legionella 2 forskning 2 ambulanshelikopter 2 Stuart Mayes 2 Johanna Hästö 2 journal på nätet 2 vårdskador 2 Diabetes 2 Regional kulturplan 2 Kultursamverkansmodellen 2 närvårdsavdelning 2 datainspektionen 2 Regionplan och budget 2 Varuförsörjningsnämnden 2 kultur för asylsökande 2 barnskyddsteam 2 FoU 2 suicidprevention 2 Ingång 100/101 2 avfallsåtervinning 2 femårskontroll 2 magsjuka 2 Fastighets- och servicenämnden 2 produktionskök 2 VRI 2 Vårdbarometern 2 uppsala-örebro sjukvårdsregion 2 konst 2 landstingsbudget 2 Hälso- och sjukvårdsbarometern 2 sjukgymnast 2 kliniskt utvecklingsår 2 Rudbecklaboratoriet 2 antibiotikaresistens 2 vårdavtal 2 Länsbibliotek Uppsala 2 sjuksköterskor 2 klimatpåverkan 2 Morgongåva 2 Akademisk sjukhuset 2 glasögonbidrag 2 ambulanssjukvård 2 knäprotes 2 produktionsstyrelsen 2 neonatal 2 prognos 2 vaccin 2 tillgänglighet 2 ebola 2 barnvaccination 2 Cellprovtagning 2 miljöbyggnad 2 Testa Center 2 ekonomirapport 2 Alunda 2 vårdbyggnad 2 smittskyddsenheten 2 akutsjukvård 2 forskningspris 2 ekologisk mat 2 hälsobokslut 1 landstingsplan 1 sterilisering 1 miljöuppföljning 1 rotavirus 1 bassängträning 1 miljöstation 1 mödrahälsovård 1 fysioterapeut 1 Regional biblioteksplan 1 ungdomsstipendier 1 Martin Schibbye 1 En Bättre Sits 1 Minna Krook 1 mobila team 1 kliniskt träningscentrum 1 ulleråker 1 patientförsäkring 1 dosförpackade läkemedel 1 kulturbuss 1 kerstin westholm 1 centrum för rättvisa 1 sjukhusdirektör 1 Care Need Index 1 Akademiskasjukhuset 1 mansmottagning 1 Lina Sjöberg 1 barn och ungdomspsykiatri 1 Uppsala konstmuseum 1 tierps vårdcentrum 1 östhammars vårdcentrum 1 klamydiamåndagen 1 regional utvecklingsstrategi 1 finskt förvaltningsområde 1 sex och samlevnad 1 matförgiftning 1 Innovationsmotor 1 Löf 1 privattandläkare 1 pia gabre 1 regionalt utvecklingsansvar 1 dostjänst 1 städning i vårdlokaler 1 miljöfordonsdiagnos 1 framtidens vård 1 barnskyddsteamet 1 asylboende 1 cellprovsvecka 1 hörselrehabilitering 1 tv-inspelning 1 värdebaserad vård 1 Tobacco Endgame 1 hepatit a 1 folkhälsomyndigheten 1 strokekampanjen 1 regionala utvecklingsnämnden 1 Lars Sund 1 nivåstrukturering 1 Frisk & Fri 1 infrasruktur 1 landstingsekonomi 1 primärvårdsdirektör 1 Gamla Uppsala Buss AB 1 gunilla swanholm 1 börje wennberg 1 wik 1 barnens landsting 1 uppföljning av vård 1 mobilt hembesöksteam 1 ögonmottagning 1 sveus 1 akademisk vårdcentral 1 bildkonst och foto 1 finsk kulturmånad 1 trash design 1 guldpillret 1 läkemedelskommittén i uppsala län 1 landstingsplan och budget 1 journalgranskning 1 sjuklövern 1 flogsta 1 östervåla vårdcentral 1 mats o karlsson 1 resultat 2014 1 tierps vårdcentral 1 ötervåla vårdcentral 1 politikska beslut 1 digital vård 1 miljöfordonsdiagnos 2015 1 snabbspår 1 telefonnummer till vården 1 Nationell biblioteksstrategi 1 infart 1 sommarbemanning 1 Elisabeth Bucht 1 mobilt äldreteam 1 mobila äldreakuten 1 politiska frågor 1 diabetesråd 1 södra staden 1 en liten sommarplåga 1 uppsnabbat 1 samverkansnämnd 1 samverkansnämnden 1 kommunikationspolicy 1 mottagning för hemlösa 1 hiv idag 1 antibiotikadagen 1 höftprotes 1 hemsjukvårdsteam 1 HBTQ-certifiering 1 svenskt ambulansflyg 1 asylmottagning 1 läkemedelskommitten 1 Syncentralen 1 personalparkering 1 rökfrihet 1 Svenska röda korsets behandlingscenter 1 vard och hälsa 1 mottagning för unga män 1 Uppsala Clinical Research Center 1 Hej då Tobak 1 vårdsmitta 1 Fritidsbanken 1 Smågodstransportör 1 rörpost 1 Telfonnummer till vården 1 Johnny Svahn 1 trafikförsörjningprogram 1 Vårdelaterade infektioner 1 fetmaepidemi 1 Regionalt Forum 1 Sprutbytet 1 stadsbussdepå 1 SFA-medicin 1 Europeiska antibiotikadagen 1 piccline 1 Hälsofrämjandepris 1 journalåtkomst 1 Torun Hall 1 campylobakter 1 resultat 2016 1 barnintensivvård 1 munhälsobedömning 1 Älvkarleby kommun 1 Klinisk introduktionstjänst 1 Mini-Maria 1 Nationell patienenkät 1 barnfettma 1 ECHO-zon 1 Kulturting 2017 1 Liv & hälsa 1 befolkningsundersökning 1 smittsyddsläkare 1 Mentorsprogram för författare 1 höft- och knäprotesoperationer 1 Regional utvecklingsnämnd 1 Syncentral 1 Hälsa 1 sexalundervisning 1 videobesök 1 Jonas Skovgaard 1 Region Uppsal 1 MR-linac 1 Närvårdsplatser 1 områdesansvar 1 Hörcentralen 1 Akademiska sukhuset 1 akademiskt primärvårdscentrum 1 Mentorskapsprogram för författare 1 Moa Brännström Ott 1 Mobilt närvårdsteam 1 Öppna jämförelser miljö 1 digitala vårdmöten 1 samtalsmottagning 1 Uppsalapaketet 1 Resultat 2017 1 Movingo 1 Uppsala Loves Hiphop 1 Mateja Kovacevic 1 Catarina Zarazua 1 kulturdoula 1 hälso- och sjukvådsbarometern 1 ingång 100 1 Gamla Uppsala Buss 1 Mikke Holmberg 1 Disa Krosness 1 Effektiv och nära vård 2030 1 Kungsgärdets vårdcentral 1 Region Uppsalas kulturnämnd 1 Gijs Weijer 1 Tina Tombrock 1 Klara Bendz 1 Leicy Olsborn Björby 1 Rullsand 1 Akademiska sjukhhuset 1 Rasbo vårdcentral 1 Mobila närvårdsteam 1 cykelforum 1 tandvårdsjournal 1 Andreas Jakobsson 1 Spetskraft 2020 1 Visir Uplandia 1 Augmented Export 1 regional cykelstrategi 1 Anders Rönnlund 1 Nathalie Ruiz 1 Ingolf Kaiser 1 Prebus AB 1 Alunda vårdcentral 1 Pseudomonias 1 Pseudomonias hot foot syndrome 1 Kollega till kollega 1 Östervåla vc 1 Digitalt först med användaren i fokus 1 Kulturhuset Leoparden 1 Anna Pehrsson 1 AnneLee Vikner 1 Robert Jelinek 1 Tisha Minö 1 Effektiv och nära vård 1 Nina Wähä 1 Sofia Gabrielsson 1 Region Uppala 1 trafik 1 evenemang 1 idrott 1 jämställdhet 1 kultur 1 självmord 1 kommunikation 1 årsredovisning 1 säkerhet 1 innovation 1 Energieffektivisering 1 energiförbrukning 1 barn 1 kollektivavtal 1 kina 1 ungdomar 1 utveckling 1 bemanning 1 liv och hälsa 1 LOV 1 ekonomi 1 infrastruktur 1 Sjukvårdsrådgivningen 1 körsång 1 missbruksvård 1 SJ 1 hälsofrämjande 1 bildkonst 1 almi 1 politik 1 självkänsla 1 översvämning 1 invigning 1 informationssäkerhet 1 logotyp 1 sms 1 nationella minoriteter 1 kost 1 stroke 1 barn och unga 1 Chefer 1 rökning 1 odontologi 1 tandläkare 1 framtidstro 1 flyktingar 1 Gotland 1 Visby 1 Anna Clarén 1 nyanlända 1 bokslut 1 helikopter 1 kbt 1 miljöbil 1 vårdgarantin 1 missbruk 1 flykting 1 koldioxidutsläpp 1 ensamstående 1 könssjukdomar 1 organisation 1 depression 1 barntandvård 1 kyckling 1 allergi 1 högkostnadsskydd 1 förskrivning 1 likabehandling 1 BUP 1 naprapati 1 grafisk profil 1 Visa alla taggar

Falska SMS om hiv

Nyheter   •   Aug 28, 2014 09:48 CEST

Invånare i Uppsala län har tagit emot sms där det står att de har blivit smittade av hiv, med ungdomsmottagningen som avsändare. Inga mottagningar informerar om eventuell smittorisk via sms och dessa meddelanden är alltså falska.