Följ Region Uppsala

Taggar

Vård och hälsa

koncernledning

Kultur och bildning

kollektivtrafik

Tandvård

regionråd

Region Uppsala 438 Vård och hälsa 212 Akademiska sjukhuset 82 regionråd 80 kollektivtrafik 70 politiska beslut 52 Kultur och bildning 49 Tandvård 44 Primärvården 25 regionstyrelsen 21 primärvård 19 smittskydd 17 Regionfullmäktige 16 Lasarettet i Enköping 16 1177 Vårdguiden 14 vårdcentral 14 Folktandvården 13 Hälsa och habilitering 13 Kulturnämnden 13 Regional utveckling 13 Kulturenheten 10 koncernledning 10 patientjournal 9 Asylsökande 8 Landstingsservice 8 ambulansdirigering 8 patientmat 7 framtidens akademiska 7 Psykiatri 6 regionbildning 6 Miljö 6 Nationell patientenkät 6 sprututbyte 6 E-hälsa 6 Patientsäkerhet 6 säsongsinfluensa 5 Närvård 5 kompetensförsörjning 5 ambulans 5 sjukvårdsrådgivning 5 folkhälsa 5 UL 5 hälso- och sjukvårdsstyrelsen 5 miljöredovisning 5 Budget 5 Cosmos 5 Fyrspår 5 Uppsala health summit 5 ekologiska livsmedel 4 upphandling 4 konstnärligt utvecklingsstöd 4 Heby 4 Ungdomsmottagning 4 Tierp 4 vårdval 4 Årets Uppskattning 4 influensavaccination 4 miljöprogram 4 Knivsta 4 Flogsta vårdcentral 4 patientavgift 4 hälsoundersökning 4 vårdstyrelsen 4 journal via nätet 4 Hälsoäventyret 4 kulturstipendier 4 hushållstidning 4 Folkhälsomedel 4 Rehabilitering 4 hälso- och sjukvård 4 palliativ vård 3 Regionbibliotek Uppsala 3 väntetider 3 sjukvårdens larmcentral 3 Länsanalys 3 konstutställning 3 sjukhusstyrelsen 3 Liv och hälsa Ung 3 Cosmic 3 lex maria 3 patientavgifter 3 fastigheter 3 Mentorskapsprogram 3 hiv 3 Kulturstipendier för unga 3 barn- och ungdomskultur 3 Regionförbundet Uppsala län 3 Film 3 Fastighet och service 3 vårdrelaterade infektioner 3 Östhammar 3 preventivmedel 3 vaccination 3 smittskyddsläkare 3 länstransportplan 3 sjukhuset 3 Teater 3 psykisk ohälsa 3 barnhälsovård 3 parkeringsavgift 3 Utbildning 3 jourmottagning 3 landstingsdirektör 3 uppföljning 3 miljönyckeltal 3 Arbetsmarknad 3 journalsystem 3 antibiotika 3 Nära vård och hälsa 3 regionförbundet 3 e-tjänster 3 Almedalen 3 Innovation Akademiska 3 akutmottagning 3 kollektivtrafiknämnden 3 vårdbyggnad 2 Wiks slott 2 Valborg 2 ambulanssjukvård 2 närvårdsavdelning 2 Vårdbarometern 2 Stora Turismpriset 2 flyktingmottagning 2 ambulanshelikopter 2 trycksår 2 hemsjukvård 2 Offkonsten! c/o Teatergalleriet 2 forskningspris 2 läkemedel 2 ekonomirapport 2 tillgänglighet 2 Alunda 2 produktionsstyrelsen 2 glasögonbidrag 2 neonatal 2 parkering 2 kliniskt utvecklingsår 2 Dansresidens 2 landstingsbudget 2 uppsala-örebro sjukvårdsregion 2 öppna jämförelser 2 femårskontroll 2 Almunge 2 kultur för asylsökande 2 forskning 2 Diabetes 2 Regionplan och budget 2 barnskyddsteam 2 suicidprevention 2 avfallsåtervinning 2 magsjuka 2 Noomaraton 2 datainspektionen 2 VRI 2 Fastighets- och servicenämnden 2 Litteraturfrämjande 2 produktionskök 2 sjukgymnast 2 Rudbecklaboratoriet 2 vårdavtal 2 antibiotikaresistens 2 Länsbibliotek Uppsala 2 sjuksköterskor 2 konst 2 Morgongåva 2 Eric Sahlström Institutet 2 Akademisk sjukhuset 2 knäprotes 2 FoU 2 ebola 2 klimatpåverkan 2 barnvaccination 2 Cellprovtagning 2 miljöbyggnad 2 Testa Center 2 smittskyddsenheten 2 vaccin 2 cykelstrategi 2 akutsjukvård 2 väg 288 2 prognos 2 ekologisk mat 2 bedrägeri 2 cellprov 2 finsk kultur 2 dans 2 journal på nätet 2 Emma Löfström 1 Sista april 1 Kultur på recept 1 samverkansavtal 1 landstingsplan 1 sterilisering 1 miljöuppföljning 1 rotavirus 1 bassängträning 1 miljöstation 1 mödrahälsovård 1 fysioterapeut 1 ungdomsstipendier 1 En Bättre Sits 1 mobila team 1 kliniskt träningscentrum 1 ulleråker 1 patientförsäkring 1 dosförpackade läkemedel 1 kulturbuss 1 kerstin westholm 1 centrum för rättvisa 1 sjukhusdirektör 1 Care Need Index 1 Akademiskasjukhuset 1 mansmottagning 1 Lina Sjöberg 1 barn och ungdomspsykiatri 1 tierps vårdcentrum 1 östhammars vårdcentrum 1 klamydiamåndagen 1 regional utvecklingsstrategi 1 finskt förvaltningsområde 1 sex och samlevnad 1 matförgiftning 1 Innovationsmotor 1 privattandläkare 1 regionalt utvecklingsansvar 1 dostjänst 1 städning i vårdlokaler 1 miljöfordonsdiagnos 1 framtidens vård 1 barnskyddsteamet 1 asylboende 1 cellprovsvecka 1 tv-inspelning 1 värdebaserad vård 1 Tobacco Endgame 1 hepatit a 1 folkhälsomyndigheten 1 strokekampanjen 1 regionala utvecklingsnämnden 1 nivåstrukturering 1 Frisk & Fri 1 infrasruktur 1 landstingsekonomi 1 primärvårdsdirektör 1 Gamla Uppsala Buss AB 1 börje wennberg 1 wik 1 barnens landsting 1 uppföljning av vård 1 mobilt hembesöksteam 1 ögonmottagning 1 sveus 1 akademisk vårdcentral 1 bildkonst och foto 1 finsk kulturmånad 1 trash design 1 guldpillret 1 läkemedelskommittén i uppsala län 1 landstingsplan och budget 1 vårdnära service 1 journalgranskning 1 sjuklövern 1 flogsta 1 östervåla vårdcentral 1 mats o karlsson 1 resultat 2014 1 tierps vårdcentral 1 ötervåla vårdcentral 1 politikska beslut 1 digital vård 1 miljöfordonsdiagnos 2015 1 snabbspår 1 telefonnummer till vården 1 infart 1 sommarbemanning 1 mobilt äldreteam 1 mobila äldreakuten 1 politiska frågor 1 diabetesråd 1 södra staden 1 en liten sommarplåga 1 uppsnabbat 1 samverkansnämnd 1 samverkansnämnden 1 kommunikationspolicy 1 mottagning för hemlösa 1 hiv idag 1 antibiotikadagen 1 höftprotes 1 hemsjukvårdsteam 1 HBTQ-certifiering 1 svenskt ambulansflyg 1 asylmottagning 1 läkemedelskommitten 1 syncentralen 1 personalparkering 1 rökfrihet 1 Svenska röda korsets behandlingscenter 1 vard och hälsa 1 mottagning för unga män 1 Uppsala Clinical Research Center 1 Hej då Tobak 1 vårdsmitta 1 Fritidsbanken 1 Smågodstransportör 1 rörpost 1 Telfonnummer till vården 1 Johnny Svahn 1 trafikförsörjningprogram 1 Vårdelaterade infektioner 1 fetmaepidemi 1 Regionalt Forum 1 Sprutbytet 1 stadsbussdepå 1 SFA-medicin 1 Europeiska antibiotikadagen 1 piccline 1 Hälsofrämjandepris 1 journalåtkomst 1 Torun Hall 1 campylobakter 1 resultat 2016 1 barnintensivvård 1 munhälsobedömning 1 Älvkarleby kommun 1 hälso- och sjukvårdsbarometern 1 Klinisk introduktionstjänst 1 Mini-Maria 1 Nationell patienenkät 1 barnfettma 1 ECHO-zon 1 Kulturting 2017 1 Liv & hälsa 1 befolkningsundersökning 1 smittsyddsläkare 1 Mentorsprogram för författare 1 höft- och knäprotesoperationer 1 Regional utvecklingsnämnd 1 Region Uppala 1 sexalundervisning 1 videobesök 1 Jonas Skovgaard 1 Region Uppsal 1 MR-linac 1 Närvårdsplatser 1 områdesansvar 1 Hörcentralen 1 Akademiska sukhuset 1 akademiskt primärvårdscentrum 1 Mentorskapsprogram för författare 1 Mobilt närvårdsteam 1 Öppna jämförelser miljö 1 digitala vårdmöten 1 samtalsmottagning 1 Uppsalapaketet 1 Resultat 2017 1 Movingo 1 Uppsala Loves Hiphop 1 Mateja Kovacevic 1 Catarina Zarazua 1 kulturdoula 1 Konstkuben 1 hälso- och sjukvådsbarometern 1 ingång 100 1 Gamla Uppsala Buss 1 Mikke Holmberg 1 Disa Krosness 1 Effektiv och nära vård 2030 1 Kungsgärdets vårdcentral 1 Region Uppsalas kulturnämnd 1 Gijs Weijer 1 Tina Tombrock 1 arbetsvistelse 1 Klara Bendz 1 Hållnäs konstkoloni 1 Leicy Olsborn Björby 1 Rullsand 1 Akademiska sjukhhuset 1 Rasbo vårdcentral 1 Mobila närvårdsteam 1 cykelforum 1 tandvårdsjournal 1 Litteraturkarusellen 1 Hälsa 1 Andreas Jakobsson 1 trafik 1 evenemang 1 idrott 1 jämställdhet 1 kultur 1 självmord 1 kommunikation 1 årsredovisning 1 innovation 1 energiförbrukning 1 barn 1 kollektivavtal 1 kina 1 ungdomar 1 bemanning 1 liv och hälsa 1 LOV 1 ekonomi 1 bredband 1 infrastruktur 1 Sjukvårdsrådgivningen 1 körsång 1 missbruksvård 1 SJ 1 bildkonst 1 almi 1 politik 1 självkänsla 1 översvämning 1 informationssäkerhet 1 logotyp 1 sms 1 kost 1 stroke 1 barn och unga 1 Chefer 1 rökning 1 tandläkare 1 framtidstro 1 flyktingar 1 Gotland 1 Visby 1 nyanlända 1 bokslut 1 helikopter 1 kbt 1 miljöbil 1 vårdgarantin 1 missbruk 1 flykting 1 koldioxidutsläpp 1 ensamstående 1 könssjukdomar 1 organisation 1 depression 1 barntandvård 1 kyckling 1 allergi 1 högkostnadsskydd 1 förskrivning 1 likabehandling 1 BUP 1 naprapati 1 grafisk profil 1 kallelse 1 städning 1 granskning 1 miljöfordon 1 lokalvård 1 Offentlig konst 1 enkät 1 tandborstning 1 Anslagstavla 1 brandskydd 1 drogförebyggande 1 astma 1 sjukhus 1 biodrivmedel 1 praktik 1 fordon 1 bokslutskommuniké 1 klamydia 1 miljöcertifiering 1 tjänsteresor 1 vårdcentraler 1 förlossningsvård 1 Akademiska 1 östervåla 1 fluor 1 kömiljarden 1 miljömål 1 psykoterapi 1 hyrpersonal 1 levnadsvanor 1 personalfrågor 1 remiss 1 hedersdoktor 1 etylenglykol 1 p-piller 1 beredskap 1 listning 1 RFSU 1 universitetssjukhus 1 uppsala universitet 1 journal 1 patientadministration 1 gottsunda 1 IVF 1 krisövning 1 handlingsplan 1 könsstympning 1 närsjukvård 1 Mälardalsrådet 1 neonatalvård 1 cancervård 1 Visa alla taggar

Lokalisering av rättspsykiatri utreds vidare

Nyheter   •   Maj 05, 2015 16:25 CEST

​Landstinget ska fortsätta att utreda framtiden för den rättspsykiatriska verksamheten. Landstingsdirektören fick i uppdrag av landstingsstyrelsen att ta fram ett förslag till organisation och lokalisering i samverkan med övriga landsting i sjukvårdsregionen.