Följ Region Uppsala

Taggar

Vård och hälsa

koncernledning

Kultur och bildning

kollektivtrafik

Tandvård

regionråd

Region Uppsala 482 Vård och hälsa 227 regionråd 94 Akademiska sjukhuset 90 kollektivtrafik 78 Kultur och bildning 69 politiska beslut 52 Tandvård 49 Primärvården 25 regionstyrelsen 21 1177 Vårdguiden 20 primärvård 19 Lasarettet i Enköping 18 smittskydd 17 Kulturnämnden 16 Regionfullmäktige 16 vårdcentral 15 Folktandvården 15 Hälsa och habilitering 13 Regional utveckling 13 Kulturenheten 12 koncernledning 12 patientjournal 9 Landstingsservice 8 ambulansdirigering 8 Asylsökande 8 Regionbibliotek Uppsala 8 Patientsäkerhet 8 patientmat 7 framtidens akademiska 7 Miljö 6 Länsanalys 6 sjukvårdsrådgivning 6 E-hälsa 6 Folkhälsa 6 regionbildning 6 UL 6 Psykiatri 6 Miljöredovisning 6 sprututbyte 6 Nationell patientenkät 6 Konstnärligt utvecklingsstöd 5 Budget 5 Nära vård och hälsa 5 ambulans 5 Årets Uppskattning 5 säsongsinfluensa 5 Teater 5 kompetensförsörjning 5 Närvård 5 Cosmos 5 Rehabilitering 5 Uppsala health summit 5 Konstkuben 5 Kulturstipendier 5 hälso- och sjukvårdsstyrelsen 5 Fyrspår 5 Uppsala 4 Hälsoäventyret 4 vårdval 4 hälso- och sjukvård 4 Arbetsmarknad 4 hälsoundersökning 4 Heby 4 barn- och ungdomskultur 4 Tierp 4 Östhammar 4 influensavaccination 4 Liv och hälsa ung 4 Film 4 Ungdomsmottagning 4 Flogsta vårdcentral 4 patientavgift 4 Mentorskapsprogram 4 miljöprogram 4 journal via nätet 4 Folkhälsomedel 4 ekologiska livsmedel 4 upphandling 4 vårdstyrelsen 4 hushållstidning 4 Kulturstipendier för unga 4 Knivsta 4 Fastighet och service 4 Wiks slott 4 finsk kultur 3 väntetider 3 palliativ vård 3 trycksår 3 sjukvårdens larmcentral 3 Öppna jämförelser 3 Regionförbundet Uppsala län 3 patientavgifter 3 Cosmic 3 Dansresidens 3 regionförbundet 3 Almunge 3 hiv 3 konstutställning 3 sjukhusstyrelsen 3 fastigheter 3 vårdrelaterade infektioner 3 smittskyddsläkare 3 sjukhuset 3 vaccination 3 Innovation Akademiska 3 akutmottagning 3 Noomaraton 3 Litteraturfrämjande 3 Utbildning 3 psykisk ohälsa 3 jourmottagning 3 landstingsdirektör 3 parkeringsavgift 3 antibiotika 3 Eric Sahlström Institutet 3 länstransportplan 3 kollektivtrafiknämnden 3 Almedalen 3 miljönyckeltal 3 lex maria 3 barnhälsovård 3 e-tjänster 3 journalsystem 3 uppföljning 3 preventivmedel 3 Valborg 3 sjuksköterskor 2 magsjuka 2 ambulanssjukvård 2 avfallsåtervinning 2 Morgongåva 2 Akademisk sjukhuset 2 legionella 2 suicidprevention 2 barnskyddsteam 2 knäprotes 2 Regionplan och budget 2 Diabetes 2 Kultursamverkansmodellen 2 klimatpåverkan 2 kultur för asylsökande 2 ebola 2 femårskontroll 2 forskning 2 barnvaccination 2 Cellprovtagning 2 tillgänglighet 2 Testa Center 2 vaccin 2 uppsala-örebro sjukvårdsregion 2 miljöbyggnad 2 smittskyddsenheten 2 landstingsbudget 2 kliniskt utvecklingsår 2 dans 2 parkering 2 vårdbyggnad 2 akutsjukvård 2 cykelstrategi 2 prognos 2 väg 288 2 Ingång 100/101 2 Stora Turismpriset 2 neonatal 2 ekologisk mat 2 bedrägeri 2 glasögonbidrag 2 arbetsvistelse 2 produktionsstyrelsen 2 Hållnäs konstkoloni 2 ekonomirapport 2 Alunda 2 Vårdbarometern 2 cellprov 2 forskningspris 2 bredband 2 Offkonsten! c/o Teatergalleriet 2 Litteraturkarusellen 2 läkemedel 2 hemsjukvård 2 vårdnära service 2 ambulanshelikopter 2 närvårdsavdelning 2 Stuart Mayes 2 Johanna Hästö 2 Hälso- och sjukvårdsbarometern 2 FoU 2 konst 2 Rudbecklaboratoriet 2 VRI 2 produktionskök 2 vårdavtal 2 sjukgymnast 2 journal på nätet 2 Befolkningsprognos 2 antibiotikaresistens 2 Länsbibliotek Uppsala 2 vårdskador 2 flyktingmottagning 2 Fastighets- och servicenämnden 2 Regional kulturplan 2 datainspektionen 2 rotavirus 1 bassängträning 1 miljöstation 1 mödrahälsovård 1 fysioterapeut 1 Regional biblioteksplan 1 ungdomsstipendier 1 En Bättre Sits 1 mobila team 1 kliniskt träningscentrum 1 ulleråker 1 patientförsäkring 1 dosförpackade läkemedel 1 kulturbuss 1 kerstin westholm 1 centrum för rättvisa 1 sjukhusdirektör 1 Care Need Index 1 Akademiskasjukhuset 1 mansmottagning 1 Lina Sjöberg 1 barn och ungdomspsykiatri 1 Uppsala konstmuseum 1 tierps vårdcentrum 1 östhammars vårdcentrum 1 klamydiamåndagen 1 regional utvecklingsstrategi 1 finskt förvaltningsområde 1 sex och samlevnad 1 matförgiftning 1 Innovationsmotor 1 Löf 1 privattandläkare 1 pia gabre 1 regionalt utvecklingsansvar 1 dostjänst 1 städning i vårdlokaler 1 miljöfordonsdiagnos 1 framtidens vård 1 barnskyddsteamet 1 asylboende 1 cellprovsvecka 1 hörselrehabilitering 1 tv-inspelning 1 värdebaserad vård 1 Tobacco Endgame 1 hepatit a 1 folkhälsomyndigheten 1 strokekampanjen 1 regionala utvecklingsnämnden 1 Lars Sund 1 nivåstrukturering 1 Frisk & Fri 1 infrasruktur 1 landstingsekonomi 1 primärvårdsdirektör 1 Gamla Uppsala Buss AB 1 gunilla swanholm 1 börje wennberg 1 wik 1 barnens landsting 1 uppföljning av vård 1 mobilt hembesöksteam 1 ögonmottagning 1 sveus 1 akademisk vårdcentral 1 bildkonst och foto 1 finsk kulturmånad 1 trash design 1 guldpillret 1 läkemedelskommittén i uppsala län 1 landstingsplan och budget 1 journalgranskning 1 sjuklövern 1 flogsta 1 östervåla vårdcentral 1 mats o karlsson 1 resultat 2014 1 tierps vårdcentral 1 ötervåla vårdcentral 1 politikska beslut 1 digital vård 1 miljöfordonsdiagnos 2015 1 snabbspår 1 telefonnummer till vården 1 Nationell biblioteksstrategi 1 infart 1 sommarbemanning 1 mobilt äldreteam 1 mobila äldreakuten 1 politiska frågor 1 diabetesråd 1 södra staden 1 en liten sommarplåga 1 uppsnabbat 1 samverkansnämnd 1 samverkansnämnden 1 kommunikationspolicy 1 mottagning för hemlösa 1 hiv idag 1 antibiotikadagen 1 höftprotes 1 hemsjukvårdsteam 1 HBTQ-certifiering 1 svenskt ambulansflyg 1 asylmottagning 1 läkemedelskommitten 1 Syncentralen 1 personalparkering 1 rökfrihet 1 Svenska röda korsets behandlingscenter 1 vard och hälsa 1 mottagning för unga män 1 Uppsala Clinical Research Center 1 Hej då Tobak 1 vårdsmitta 1 Fritidsbanken 1 Smågodstransportör 1 rörpost 1 Telfonnummer till vården 1 Johnny Svahn 1 trafikförsörjningprogram 1 Vårdelaterade infektioner 1 fetmaepidemi 1 Regionalt Forum 1 Sprutbytet 1 stadsbussdepå 1 SFA-medicin 1 Europeiska antibiotikadagen 1 piccline 1 Hälsofrämjandepris 1 journalåtkomst 1 Torun Hall 1 campylobakter 1 resultat 2016 1 barnintensivvård 1 munhälsobedömning 1 Älvkarleby kommun 1 Klinisk introduktionstjänst 1 Mini-Maria 1 Nationell patienenkät 1 barnfettma 1 ECHO-zon 1 Kulturting 2017 1 Liv & hälsa 1 befolkningsundersökning 1 smittsyddsläkare 1 Mentorsprogram för författare 1 höft- och knäprotesoperationer 1 Regional utvecklingsnämnd 1 Syncentral 1 Region Uppala 1 sexalundervisning 1 videobesök 1 Jonas Skovgaard 1 Region Uppsal 1 MR-linac 1 Närvårdsplatser 1 områdesansvar 1 Hörcentralen 1 Akademiska sukhuset 1 akademiskt primärvårdscentrum 1 Mentorskapsprogram för författare 1 Moa Brännström Ott 1 Mobilt närvårdsteam 1 Öppna jämförelser miljö 1 digitala vårdmöten 1 samtalsmottagning 1 Uppsalapaketet 1 Resultat 2017 1 Movingo 1 Uppsala Loves Hiphop 1 Mateja Kovacevic 1 Catarina Zarazua 1 kulturdoula 1 hälso- och sjukvådsbarometern 1 ingång 100 1 Gamla Uppsala Buss 1 Mikke Holmberg 1 Disa Krosness 1 Effektiv och nära vård 2030 1 Kungsgärdets vårdcentral 1 Region Uppsalas kulturnämnd 1 Gijs Weijer 1 Tina Tombrock 1 Klara Bendz 1 Leicy Olsborn Björby 1 Rullsand 1 Akademiska sjukhhuset 1 Rasbo vårdcentral 1 Mobila närvårdsteam 1 cykelforum 1 tandvårdsjournal 1 Andreas Jakobsson 1 Spetskraft 2020 1 Visir Uplandia 1 Augmented Export 1 regional cykelstrategi 1 Anders Rönnlund 1 Nathalie Ruiz 1 Ingolf Kaiser 1 Prebus AB 1 Alunda vårdcentral 1 Pseudomonias 1 Pseudomonias hot foot syndrome 1 Kollega till kollega 1 Östervåla vc 1 Digitalt först med användaren i fokus 1 Kulturhuset Leoparden 1 Anna Pehrsson 1 AnneLee Vikner 1 Robert Jelinek 1 Tisha Minö 1 Hälsa 1 Effektiv och nära vård 1 trafik 1 evenemang 1 idrott 1 jämställdhet 1 kultur 1 självmord 1 kommunikation 1 årsredovisning 1 innovation 1 energiförbrukning 1 barn 1 kollektivavtal 1 kina 1 ungdomar 1 utveckling 1 bemanning 1 liv och hälsa 1 LOV 1 ekonomi 1 infrastruktur 1 Sjukvårdsrådgivningen 1 körsång 1 missbruksvård 1 SJ 1 hälsofrämjande 1 bildkonst 1 almi 1 politik 1 självkänsla 1 översvämning 1 invigning 1 informationssäkerhet 1 logotyp 1 sms 1 kost 1 stroke 1 barn och unga 1 Chefer 1 rökning 1 odontologi 1 tandläkare 1 framtidstro 1 flyktingar 1 Gotland 1 Visby 1 Anna Clarén 1 nyanlända 1 bokslut 1 helikopter 1 kbt 1 miljöbil 1 vårdgarantin 1 missbruk 1 flykting 1 koldioxidutsläpp 1 ensamstående 1 könssjukdomar 1 organisation 1 depression 1 barntandvård 1 kyckling 1 allergi 1 högkostnadsskydd 1 förskrivning 1 likabehandling 1 BUP 1 naprapati 1 grafisk profil 1 kallelse 1 städning 1 granskning 1 miljöfordon 1 lokalvård 1 digitalisering 1 Offentlig konst 1 enkät 1 tandborstning 1 Anslagstavla 1 brandskydd 1 KRAV 1 drogförebyggande 1 astma 1 Visa alla taggar

Landstingets ungdomsstipendiater inom sex konstområden har utsetts

Nyheter   •   Apr 22, 2015 13:38 CEST

Landstingets ungdomsstipendier inom sex konstområden delas ut till ungdomar från länet för att stödja och uppmuntra deras insatser inom områdena bildkonst, dans, film, litteratur, musik och teater.