Följ Region Uppsala

Taggar

Vård och hälsa

koncernledning

Kultur och bildning

kollektivtrafik

Tandvård

regionråd

Region Uppsala 438 Vård och hälsa 212 Akademiska sjukhuset 82 regionråd 80 kollektivtrafik 70 politiska beslut 52 Kultur och bildning 49 Tandvård 44 Primärvården 25 regionstyrelsen 21 primärvård 19 smittskydd 17 Regionfullmäktige 16 Lasarettet i Enköping 16 1177 Vårdguiden 14 vårdcentral 14 Folktandvården 13 Hälsa och habilitering 13 Kulturnämnden 13 Regional utveckling 13 Kulturenheten 10 koncernledning 10 patientjournal 9 Asylsökande 8 Landstingsservice 8 ambulansdirigering 8 patientmat 7 framtidens akademiska 7 Psykiatri 6 regionbildning 6 Miljö 6 Nationell patientenkät 6 sprututbyte 6 E-hälsa 6 Patientsäkerhet 6 säsongsinfluensa 5 Närvård 5 kompetensförsörjning 5 ambulans 5 sjukvårdsrådgivning 5 folkhälsa 5 UL 5 hälso- och sjukvårdsstyrelsen 5 miljöredovisning 5 Budget 5 Cosmos 5 Fyrspår 5 Uppsala health summit 5 ekologiska livsmedel 4 upphandling 4 konstnärligt utvecklingsstöd 4 Heby 4 Ungdomsmottagning 4 Tierp 4 vårdval 4 Årets Uppskattning 4 influensavaccination 4 miljöprogram 4 Knivsta 4 Flogsta vårdcentral 4 patientavgift 4 hälsoundersökning 4 vårdstyrelsen 4 journal via nätet 4 Hälsoäventyret 4 kulturstipendier 4 hushållstidning 4 Folkhälsomedel 4 Rehabilitering 4 hälso- och sjukvård 4 palliativ vård 3 Regionbibliotek Uppsala 3 väntetider 3 sjukvårdens larmcentral 3 Länsanalys 3 konstutställning 3 sjukhusstyrelsen 3 Liv och hälsa Ung 3 Cosmic 3 lex maria 3 patientavgifter 3 fastigheter 3 Mentorskapsprogram 3 hiv 3 Kulturstipendier för unga 3 barn- och ungdomskultur 3 Regionförbundet Uppsala län 3 Film 3 Fastighet och service 3 vårdrelaterade infektioner 3 Östhammar 3 preventivmedel 3 vaccination 3 smittskyddsläkare 3 länstransportplan 3 sjukhuset 3 Teater 3 psykisk ohälsa 3 barnhälsovård 3 parkeringsavgift 3 Utbildning 3 jourmottagning 3 landstingsdirektör 3 uppföljning 3 miljönyckeltal 3 Arbetsmarknad 3 journalsystem 3 antibiotika 3 Nära vård och hälsa 3 regionförbundet 3 e-tjänster 3 Almedalen 3 Innovation Akademiska 3 akutmottagning 3 kollektivtrafiknämnden 3 vårdbyggnad 2 Wiks slott 2 Valborg 2 ambulanssjukvård 2 närvårdsavdelning 2 Vårdbarometern 2 Stora Turismpriset 2 flyktingmottagning 2 ambulanshelikopter 2 trycksår 2 hemsjukvård 2 Offkonsten! c/o Teatergalleriet 2 forskningspris 2 läkemedel 2 ekonomirapport 2 tillgänglighet 2 Alunda 2 produktionsstyrelsen 2 glasögonbidrag 2 neonatal 2 parkering 2 kliniskt utvecklingsår 2 Dansresidens 2 landstingsbudget 2 uppsala-örebro sjukvårdsregion 2 öppna jämförelser 2 femårskontroll 2 Almunge 2 kultur för asylsökande 2 forskning 2 Diabetes 2 Regionplan och budget 2 barnskyddsteam 2 suicidprevention 2 avfallsåtervinning 2 magsjuka 2 Noomaraton 2 datainspektionen 2 VRI 2 Fastighets- och servicenämnden 2 Litteraturfrämjande 2 produktionskök 2 sjukgymnast 2 Rudbecklaboratoriet 2 vårdavtal 2 antibiotikaresistens 2 Länsbibliotek Uppsala 2 sjuksköterskor 2 konst 2 Morgongåva 2 Eric Sahlström Institutet 2 Akademisk sjukhuset 2 knäprotes 2 FoU 2 ebola 2 klimatpåverkan 2 barnvaccination 2 Cellprovtagning 2 miljöbyggnad 2 Testa Center 2 smittskyddsenheten 2 vaccin 2 cykelstrategi 2 akutsjukvård 2 väg 288 2 prognos 2 ekologisk mat 2 bedrägeri 2 cellprov 2 finsk kultur 2 dans 2 journal på nätet 2 Emma Löfström 1 Sista april 1 Kultur på recept 1 samverkansavtal 1 landstingsplan 1 sterilisering 1 miljöuppföljning 1 rotavirus 1 bassängträning 1 miljöstation 1 mödrahälsovård 1 fysioterapeut 1 ungdomsstipendier 1 En Bättre Sits 1 mobila team 1 kliniskt träningscentrum 1 ulleråker 1 patientförsäkring 1 dosförpackade läkemedel 1 kulturbuss 1 kerstin westholm 1 centrum för rättvisa 1 sjukhusdirektör 1 Care Need Index 1 Akademiskasjukhuset 1 mansmottagning 1 Lina Sjöberg 1 barn och ungdomspsykiatri 1 tierps vårdcentrum 1 östhammars vårdcentrum 1 klamydiamåndagen 1 regional utvecklingsstrategi 1 finskt förvaltningsområde 1 sex och samlevnad 1 matförgiftning 1 Innovationsmotor 1 privattandläkare 1 regionalt utvecklingsansvar 1 dostjänst 1 städning i vårdlokaler 1 miljöfordonsdiagnos 1 framtidens vård 1 barnskyddsteamet 1 asylboende 1 cellprovsvecka 1 tv-inspelning 1 värdebaserad vård 1 Tobacco Endgame 1 hepatit a 1 folkhälsomyndigheten 1 strokekampanjen 1 regionala utvecklingsnämnden 1 nivåstrukturering 1 Frisk & Fri 1 infrasruktur 1 landstingsekonomi 1 primärvårdsdirektör 1 Gamla Uppsala Buss AB 1 börje wennberg 1 wik 1 barnens landsting 1 uppföljning av vård 1 mobilt hembesöksteam 1 ögonmottagning 1 sveus 1 akademisk vårdcentral 1 bildkonst och foto 1 finsk kulturmånad 1 trash design 1 guldpillret 1 läkemedelskommittén i uppsala län 1 landstingsplan och budget 1 vårdnära service 1 journalgranskning 1 sjuklövern 1 flogsta 1 östervåla vårdcentral 1 mats o karlsson 1 resultat 2014 1 tierps vårdcentral 1 ötervåla vårdcentral 1 politikska beslut 1 digital vård 1 miljöfordonsdiagnos 2015 1 snabbspår 1 telefonnummer till vården 1 infart 1 sommarbemanning 1 mobilt äldreteam 1 mobila äldreakuten 1 politiska frågor 1 diabetesråd 1 södra staden 1 en liten sommarplåga 1 uppsnabbat 1 samverkansnämnd 1 samverkansnämnden 1 kommunikationspolicy 1 mottagning för hemlösa 1 hiv idag 1 antibiotikadagen 1 höftprotes 1 hemsjukvårdsteam 1 HBTQ-certifiering 1 svenskt ambulansflyg 1 asylmottagning 1 läkemedelskommitten 1 syncentralen 1 personalparkering 1 rökfrihet 1 Svenska röda korsets behandlingscenter 1 vard och hälsa 1 mottagning för unga män 1 Uppsala Clinical Research Center 1 Hej då Tobak 1 vårdsmitta 1 Fritidsbanken 1 Smågodstransportör 1 rörpost 1 Telfonnummer till vården 1 Johnny Svahn 1 trafikförsörjningprogram 1 Vårdelaterade infektioner 1 fetmaepidemi 1 Regionalt Forum 1 Sprutbytet 1 stadsbussdepå 1 SFA-medicin 1 Europeiska antibiotikadagen 1 piccline 1 Hälsofrämjandepris 1 journalåtkomst 1 Torun Hall 1 campylobakter 1 resultat 2016 1 barnintensivvård 1 munhälsobedömning 1 Älvkarleby kommun 1 hälso- och sjukvårdsbarometern 1 Klinisk introduktionstjänst 1 Mini-Maria 1 Nationell patienenkät 1 barnfettma 1 ECHO-zon 1 Kulturting 2017 1 Liv & hälsa 1 befolkningsundersökning 1 smittsyddsläkare 1 Mentorsprogram för författare 1 höft- och knäprotesoperationer 1 Regional utvecklingsnämnd 1 Region Uppala 1 sexalundervisning 1 videobesök 1 Jonas Skovgaard 1 Region Uppsal 1 MR-linac 1 Närvårdsplatser 1 områdesansvar 1 Hörcentralen 1 Akademiska sukhuset 1 akademiskt primärvårdscentrum 1 Mentorskapsprogram för författare 1 Mobilt närvårdsteam 1 Öppna jämförelser miljö 1 digitala vårdmöten 1 samtalsmottagning 1 Uppsalapaketet 1 Resultat 2017 1 Movingo 1 Uppsala Loves Hiphop 1 Mateja Kovacevic 1 Catarina Zarazua 1 kulturdoula 1 Konstkuben 1 hälso- och sjukvådsbarometern 1 ingång 100 1 Gamla Uppsala Buss 1 Mikke Holmberg 1 Disa Krosness 1 Effektiv och nära vård 2030 1 Kungsgärdets vårdcentral 1 Region Uppsalas kulturnämnd 1 Gijs Weijer 1 Tina Tombrock 1 arbetsvistelse 1 Klara Bendz 1 Hållnäs konstkoloni 1 Leicy Olsborn Björby 1 Rullsand 1 Akademiska sjukhhuset 1 Rasbo vårdcentral 1 Mobila närvårdsteam 1 cykelforum 1 tandvårdsjournal 1 Litteraturkarusellen 1 Hälsa 1 Andreas Jakobsson 1 trafik 1 evenemang 1 idrott 1 jämställdhet 1 kultur 1 självmord 1 kommunikation 1 årsredovisning 1 innovation 1 energiförbrukning 1 barn 1 kollektivavtal 1 kina 1 ungdomar 1 bemanning 1 liv och hälsa 1 LOV 1 ekonomi 1 bredband 1 infrastruktur 1 Sjukvårdsrådgivningen 1 körsång 1 missbruksvård 1 SJ 1 bildkonst 1 almi 1 politik 1 självkänsla 1 översvämning 1 informationssäkerhet 1 logotyp 1 sms 1 kost 1 stroke 1 barn och unga 1 Chefer 1 rökning 1 tandläkare 1 framtidstro 1 flyktingar 1 Gotland 1 Visby 1 nyanlända 1 bokslut 1 helikopter 1 kbt 1 miljöbil 1 vårdgarantin 1 missbruk 1 flykting 1 koldioxidutsläpp 1 ensamstående 1 könssjukdomar 1 organisation 1 depression 1 barntandvård 1 kyckling 1 allergi 1 högkostnadsskydd 1 förskrivning 1 likabehandling 1 BUP 1 naprapati 1 grafisk profil 1 kallelse 1 städning 1 granskning 1 miljöfordon 1 lokalvård 1 Offentlig konst 1 enkät 1 tandborstning 1 Anslagstavla 1 brandskydd 1 drogförebyggande 1 astma 1 sjukhus 1 biodrivmedel 1 praktik 1 fordon 1 bokslutskommuniké 1 klamydia 1 miljöcertifiering 1 tjänsteresor 1 vårdcentraler 1 förlossningsvård 1 Akademiska 1 östervåla 1 fluor 1 kömiljarden 1 miljömål 1 psykoterapi 1 hyrpersonal 1 levnadsvanor 1 personalfrågor 1 remiss 1 hedersdoktor 1 etylenglykol 1 p-piller 1 beredskap 1 listning 1 RFSU 1 universitetssjukhus 1 uppsala universitet 1 journal 1 patientadministration 1 gottsunda 1 IVF 1 krisövning 1 handlingsplan 1 könsstympning 1 närsjukvård 1 Mälardalsrådet 1 neonatalvård 1 cancervård 1 Visa alla taggar
Noomaraton 2018 - tävling i spontanfilm öppen för alla

Noomaraton 2018 - tävling i spontanfilm öppen för alla

Nyheter   •   Aug 21, 2018 10:32 CEST

Tävling i spontanfilm 1–2 september där alla är välkomna att delta. Anmälan senast 31 augusti.

Förhandstitt på ny konst till Akademiska sjukhuset

Förhandstitt på ny konst till Akademiska sjukhuset

Nyheter   •   Apr 06, 2018 08:37 CEST

Nu finns det möjlighet att se Akademiska sjukhusets nyinköpta konst på galleri Offkonsten! c/o Teatergalleriet, Uppsala stadsteater. Den 10 april invigs utställningen 1 till 100, som visar ett axplock av den konst som senare kommer att placeras i sjukhusets nya vård- och behandlingsbyggnad.

Utlysning av arbetsvistelse för professionellt verksamma inom teater 2018

Utlysning av arbetsvistelse för professionellt verksamma inom teater 2018

Nyheter   •   Apr 03, 2018 11:21 CEST

Region Uppsala utlyser i samarbete med Hållnäs konstkoloni, möjlighet till arbetsvistelse under vecka 31, 2018. Professionellt verksamma inom teaterområdet i Uppsala län är välkomna att söka. Sista ansökningsdag är fredag den 4 maj.

Uppsala Loves Hiphop deltar i årets mentorskapsprogram i dans

Uppsala Loves Hiphop deltar i årets mentorskapsprogram i dans

Nyheter   •   Feb 16, 2018 08:38 CET

Region Uppsala har utsett 2018 års deltagare i mentorskapsprogrammet inom dans. Årets adept är dansföreningen Uppsala Loves Hiphop som drivs av Mateja Kovacevic och Catarina Zarazua. Ambra Succi är årets mentor.

Noomaraton 2017 - tävling i spontanfilm öppen för alla

Noomaraton 2017 - tävling i spontanfilm öppen för alla

Nyheter   •   Aug 22, 2017 15:39 CEST

Nu är det dags igen för Kulturenhetens maratontävling i spontanfilm helgen 2-3 september. Alla är välkomna att delta - gammal som ung, amatör som proffs, i denna tävling mot klockan.

Cloud Cube – utställning av idéskiss för "Framtidens Akademiska"

Cloud Cube – utställning av idéskiss för "Framtidens Akademiska"

Nyheter   •   Feb 06, 2015 14:34 CET

Den 10 februari invigs en utställning på Teatergalleriet, Uppsala stadsteater, där Sari Palosaari och White visar skissförslag till ljusverket Cloud Cube för området utanför aulan i den planerade nya vårdbyggnaden vid Akademiska sjukhuset.

Konstutställning med landstingets kulturstipendiater

Konstutställning med landstingets kulturstipendiater

Nyheter   •   Okt 10, 2014 12:51 CEST

På tisdag den 14 oktober invigs en utställning med tre av landstingets kulturstipendiater 2014 på Teatergalleriet, Uppsala stadsteater. Utställningen pågår till 11 december,