Följ Region Uppsala

Taggar

Vård och hälsa

koncernledning

Kultur och bildning

kollektivtrafik

Tandvård

regionråd

Region Uppsala 453 Vård och hälsa 217 regionråd 85 Akademiska sjukhuset 84 kollektivtrafik 74 Kultur och bildning 56 politiska beslut 52 Tandvård 45 Primärvården 25 regionstyrelsen 21 primärvård 19 Lasarettet i Enköping 17 smittskydd 17 Regionfullmäktige 16 1177 Vårdguiden 16 Folktandvården 14 vårdcentral 14 Hälsa och habilitering 13 Kulturnämnden 13 Regional utveckling 13 koncernledning 11 Kulturenheten 10 patientjournal 9 Asylsökande 8 Landstingsservice 8 ambulansdirigering 8 framtidens akademiska 7 Patientsäkerhet 7 patientmat 7 Folkhälsa 6 sprututbyte 6 Nationell patientenkät 6 UL 6 E-hälsa 6 Miljö 6 regionbildning 6 Psykiatri 6 säsongsinfluensa 5 Budget 5 ambulans 5 Cosmos 5 miljöredovisning 5 Närvård 5 hälso- och sjukvårdsstyrelsen 5 kompetensförsörjning 5 Fyrspår 5 sjukvårdsrådgivning 5 Uppsala health summit 5 Årets Uppskattning 4 hälsoundersökning 4 Flogsta vårdcentral 4 journal via nätet 4 hälso- och sjukvård 4 konstnärligt utvecklingsstöd 4 Heby 4 Tierp 4 influensavaccination 4 vårdstyrelsen 4 Rehabilitering 4 Hälsoäventyret 4 kulturstipendier 4 hushållstidning 4 ekologiska livsmedel 4 Folkhälsomedel 4 upphandling 4 Teater 4 Ungdomsmottagning 4 miljöprogram 4 Länsanalys 4 Regionbibliotek Uppsala 4 Konstkuben 4 patientavgift 4 Knivsta 4 vårdval 4 Innovation Akademiska 3 akutmottagning 3 Film 3 smittskyddsläkare 3 palliativ vård 3 landstingsdirektör 3 e-tjänster 3 jourmottagning 3 parkeringsavgift 3 Utbildning 3 antibiotika 3 sjukhuset 3 preventivmedel 3 journalsystem 3 Almedalen 3 Uppsala 3 kollektivtrafiknämnden 3 patientavgifter 3 lex maria 3 Arbetsmarknad 3 Nära vård och hälsa 3 vårdrelaterade infektioner 3 psykisk ohälsa 3 länstransportplan 3 Regionförbundet Uppsala län 3 miljönyckeltal 3 uppföljning 3 barnhälsovård 3 finsk kultur 3 Fastighet och service 3 Öppna jämförelser 3 fastigheter 3 Kulturstipendier för unga 3 Wiks slott 3 regionförbundet 3 sjukvårdens larmcentral 3 väntetider 3 Liv och hälsa Ung 3 vaccination 3 konstutställning 3 Mentorskapsprogram 3 Cosmic 3 Östhammar 3 sjukhusstyrelsen 3 hiv 3 barn- och ungdomskultur 3 miljöbyggnad 2 Testa Center 2 trycksår 2 smittskyddsenheten 2 vårdbyggnad 2 akutsjukvård 2 Johanna Hästö 2 dans 2 cykelstrategi 2 väg 288 2 prognos 2 bedrägeri 2 ambulanshelikopter 2 ekologisk mat 2 Vårdbarometern 2 Stora Turismpriset 2 cellprov 2 närvårdsavdelning 2 kliniskt utvecklingsår 2 Dansresidens 2 flyktingmottagning 2 forskning 2 uppsala-örebro sjukvårdsregion 2 tillgänglighet 2 femårskontroll 2 Almunge 2 kultur för asylsökande 2 landstingsbudget 2 Diabetes 2 neonatal 2 glasögonbidrag 2 produktionsstyrelsen 2 Regionplan och budget 2 datainspektionen 2 barnskyddsteam 2 suicidprevention 2 Litteraturkarusellen 2 avfallsåtervinning 2 magsjuka 2 journal på nätet 2 parkering 2 Noomaraton 2 Valborg 2 VRI 2 Fastighets- och servicenämnden 2 Litteraturfrämjande 2 produktionskök 2 Alunda 2 FoU 2 konst 2 ekonomirapport 2 Rudbecklaboratoriet 2 forskningspris 2 sjukgymnast 2 vårdavtal 2 antibiotikaresistens 2 läkemedel 2 Länsbibliotek Uppsala 2 Offkonsten! c/o Teatergalleriet 2 sjuksköterskor 2 Morgongåva 2 ambulanssjukvård 2 Eric Sahlström Institutet 2 Akademisk sjukhuset 2 hemsjukvård 2 knäprotes 2 vårdnära service 2 klimatpåverkan 2 ebola 2 vaccin 2 barnvaccination 2 Cellprovtagning 2 vårdskador 2 Emma Löfström 1 Sista april 1 Kultur på recept 1 samverkansavtal 1 landstingsplan 1 sterilisering 1 miljöuppföljning 1 rotavirus 1 bassängträning 1 miljöstation 1 mödrahälsovård 1 fysioterapeut 1 ungdomsstipendier 1 En Bättre Sits 1 mobila team 1 kliniskt träningscentrum 1 ulleråker 1 patientförsäkring 1 dosförpackade läkemedel 1 kulturbuss 1 kerstin westholm 1 centrum för rättvisa 1 sjukhusdirektör 1 Care Need Index 1 Akademiskasjukhuset 1 mansmottagning 1 Lina Sjöberg 1 barn och ungdomspsykiatri 1 Uppsala konstmuseum 1 tierps vårdcentrum 1 östhammars vårdcentrum 1 klamydiamåndagen 1 regional utvecklingsstrategi 1 finskt förvaltningsområde 1 sex och samlevnad 1 matförgiftning 1 Innovationsmotor 1 Löf 1 privattandläkare 1 regionalt utvecklingsansvar 1 dostjänst 1 städning i vårdlokaler 1 miljöfordonsdiagnos 1 framtidens vård 1 barnskyddsteamet 1 asylboende 1 cellprovsvecka 1 tv-inspelning 1 värdebaserad vård 1 Tobacco Endgame 1 hepatit a 1 folkhälsomyndigheten 1 strokekampanjen 1 regionala utvecklingsnämnden 1 Lars Sund 1 nivåstrukturering 1 Frisk & Fri 1 infrasruktur 1 landstingsekonomi 1 primärvårdsdirektör 1 Gamla Uppsala Buss AB 1 börje wennberg 1 wik 1 barnens landsting 1 uppföljning av vård 1 mobilt hembesöksteam 1 ögonmottagning 1 sveus 1 akademisk vårdcentral 1 bildkonst och foto 1 finsk kulturmånad 1 trash design 1 guldpillret 1 läkemedelskommittén i uppsala län 1 landstingsplan och budget 1 journalgranskning 1 sjuklövern 1 flogsta 1 östervåla vårdcentral 1 mats o karlsson 1 resultat 2014 1 tierps vårdcentral 1 ötervåla vårdcentral 1 politikska beslut 1 digital vård 1 miljöfordonsdiagnos 2015 1 snabbspår 1 telefonnummer till vården 1 infart 1 sommarbemanning 1 mobilt äldreteam 1 mobila äldreakuten 1 politiska frågor 1 diabetesråd 1 södra staden 1 en liten sommarplåga 1 uppsnabbat 1 samverkansnämnd 1 samverkansnämnden 1 kommunikationspolicy 1 mottagning för hemlösa 1 hiv idag 1 antibiotikadagen 1 höftprotes 1 hemsjukvårdsteam 1 HBTQ-certifiering 1 svenskt ambulansflyg 1 asylmottagning 1 läkemedelskommitten 1 syncentralen 1 personalparkering 1 rökfrihet 1 Svenska röda korsets behandlingscenter 1 vard och hälsa 1 mottagning för unga män 1 Uppsala Clinical Research Center 1 Hej då Tobak 1 vårdsmitta 1 Fritidsbanken 1 Smågodstransportör 1 rörpost 1 Telfonnummer till vården 1 Johnny Svahn 1 trafikförsörjningprogram 1 Vårdelaterade infektioner 1 fetmaepidemi 1 Regionalt Forum 1 Sprutbytet 1 stadsbussdepå 1 SFA-medicin 1 Europeiska antibiotikadagen 1 piccline 1 Hälsofrämjandepris 1 journalåtkomst 1 Torun Hall 1 campylobakter 1 resultat 2016 1 barnintensivvård 1 munhälsobedömning 1 Älvkarleby kommun 1 hälso- och sjukvårdsbarometern 1 Klinisk introduktionstjänst 1 Mini-Maria 1 Nationell patienenkät 1 barnfettma 1 ECHO-zon 1 Kulturting 2017 1 Liv & hälsa 1 befolkningsundersökning 1 smittsyddsläkare 1 Mentorsprogram för författare 1 höft- och knäprotesoperationer 1 Regional utvecklingsnämnd 1 Region Uppala 1 sexalundervisning 1 videobesök 1 Jonas Skovgaard 1 Region Uppsal 1 MR-linac 1 Närvårdsplatser 1 områdesansvar 1 Hörcentralen 1 Akademiska sukhuset 1 akademiskt primärvårdscentrum 1 Mentorskapsprogram för författare 1 Moa Brännström Ott 1 Mobilt närvårdsteam 1 Öppna jämförelser miljö 1 digitala vårdmöten 1 samtalsmottagning 1 Uppsalapaketet 1 Resultat 2017 1 Movingo 1 Uppsala Loves Hiphop 1 Mateja Kovacevic 1 Catarina Zarazua 1 kulturdoula 1 hälso- och sjukvådsbarometern 1 ingång 100 1 Gamla Uppsala Buss 1 Mikke Holmberg 1 Disa Krosness 1 Effektiv och nära vård 2030 1 Kungsgärdets vårdcentral 1 Region Uppsalas kulturnämnd 1 Gijs Weijer 1 Tina Tombrock 1 arbetsvistelse 1 Klara Bendz 1 Hållnäs konstkoloni 1 Leicy Olsborn Björby 1 Rullsand 1 Akademiska sjukhhuset 1 Rasbo vårdcentral 1 Mobila närvårdsteam 1 cykelforum 1 tandvårdsjournal 1 Andreas Jakobsson 1 Spetskraft 2020 1 Visir Uplandia 1 Augmented Export 1 regional cykelstrategi 1 Stuart Mayes 1 Anders Rönnlund 1 Nathalie Ruiz 1 Ingolf Kaiser 1 Hälsa 1 Prebus AB 1 trafik 1 evenemang 1 idrott 1 jämställdhet 1 kultur 1 självmord 1 kommunikation 1 årsredovisning 1 innovation 1 energiförbrukning 1 barn 1 kollektivavtal 1 kina 1 ungdomar 1 utveckling 1 bemanning 1 liv och hälsa 1 LOV 1 ekonomi 1 bredband 1 infrastruktur 1 Sjukvårdsrådgivningen 1 körsång 1 missbruksvård 1 SJ 1 hälsofrämjande 1 bildkonst 1 almi 1 politik 1 självkänsla 1 översvämning 1 informationssäkerhet 1 logotyp 1 sms 1 kost 1 stroke 1 barn och unga 1 Chefer 1 rökning 1 tandläkare 1 framtidstro 1 flyktingar 1 Gotland 1 Visby 1 nyanlända 1 bokslut 1 helikopter 1 kbt 1 miljöbil 1 vårdgarantin 1 missbruk 1 flykting 1 koldioxidutsläpp 1 ensamstående 1 könssjukdomar 1 organisation 1 depression 1 barntandvård 1 kyckling 1 allergi 1 högkostnadsskydd 1 förskrivning 1 likabehandling 1 BUP 1 naprapati 1 grafisk profil 1 kallelse 1 städning 1 granskning 1 miljöfordon 1 lokalvård 1 digitalisering 1 Offentlig konst 1 enkät 1 tandborstning 1 Anslagstavla 1 brandskydd 1 drogförebyggande 1 astma 1 sjukhus 1 biodrivmedel 1 praktik 1 fordon 1 bokslutskommuniké 1 klamydia 1 miljöcertifiering 1 tjänsteresor 1 vårdcentraler 1 förlossningsvård 1 Akademiska 1 östervåla 1 fluor 1 kömiljarden 1 miljömål 1 psykoterapi 1 hyrpersonal 1 levnadsvanor 1 personalfrågor 1 remiss 1 Visa alla taggar

Åldersgräns för journalåtkomst sänks

Nyheter   •   Dec 06, 2016 15:44 CET

​Åldersgränsen för patienter som vill ta del av sina egna journaluppgifter via nätet sänks från 18 år till 16 år. Ändringen införs från år 2020.