Följ Region Uppsala

Samråd för ett bättre stadsbussnät

Nyhet   •   Maj 12, 2015 10:54 CEST

Nu bjuds kommunens medborgare in att delta i utformningen av ett förbättrat stadsbussnät i Uppsala. Förändringarna planeras att införas 2017 och hur det ska se ut vill UL och Uppsala kommun att medborgarna ska vara med och påverka.

Mycket har hänt sedan linjenätet för stadsbussarna ritades, till exempel har Uppsala de senaste åren vuxit med innevånare motsvarande en fullsatt UL-buss i veckan.

Under maj kommer UL och Uppsala kommun att tillsammans bjuda in till sex stycken samråd för allmänheten angående förbättringar i stadsbussnätet. Förändringarna som planeras att införas 2017 ska skapa förutsättningar för en smidig, trygg och pålitlig kollektivtrafik; en trafik som bättre matchar och underlättar livet i staden. Linjenätet ska utformas så att det fungerar för medborgarnas resor till arbete och studier, serviceresor samt för att ta del av kultur- och fritidsaktiviteter.

Målet för samråden är att lyssna på medborgarnas synpunkter och behov med avseende på stadsbusstrafiken i Uppsala. Medborgarnas synpunkter utgör ett viktigt underlag för att UL och kommunen sedan ska kunna arbeta fram förslag på linjedragningar, hållplatsplaceringar och framkomlighetsåtgärder.

Samråden börjar kl 18.30:

18 maj Hotel Park In, 19 maj Fyrishov, 20 maj Sävja Kulturcentrum, 25 maj Gottsunda Kulturpunkten, 26 maj Gränby Centrum och 28 maj Stenhagens kulturcentrum.
Mötena fokuserar på lite olika frågor beroende på var de hålls. Mer information och anmälan till mötena finns på UL:s hemsida ul.se.