Följ Region Uppsala

​Reviderad landstingsplan och budget 2016-2018 godkänd

Nyhet   •   Nov 23, 2015 18:49 CET

Landstingsfullmäktige fastställde en reviderad landstingsplan och budget för 2016-2018 vid sitt sammanträde den 23 november.

Fullmäktige beslutade också att enheterna Ping Pong och Centrum för verksamhetsförlagd utbildning (CVU) ska flyttas till Akademiska sjukhuset från den 1 januari 2016.

Fullmäktige har tidigare beslutat om budgeten vid junisammanträdet, bortsett från patientavgifter. Sedan dess har revideringar gjorts i budgeten, bland annat i avsnittet som gäller hälso- och sjukvård.

Landstingsskatten fastställdes till 11,71 kr per 100 kronor, i enlighet med tidigare beslut i landstingsstyrelsen.

Patientavgifterna höjs med cirka 11 procent, i enlighet med landstingsprisindex. Det innebär till exempel att ett besök hos husläkare höjs från 150 kronor till 170 kronor, besök hos övriga specialister från 300 kronor till 330 kronor, besök vid Uppsala Närakut från 230 kronor till 250 kronor och besök vid akutmottagningarna på sjukhusen från 380 kronor till 420 kronor.

Högkostnadsskyddet för sjukvård är oförändrat, 1 100 kronor.

Egenavgiften för sjukresor höjs från 100 till 125 kronor och högkostnadsskyddet för sjukresor höjs från 1200 till 1500 kronor.

(V) yrkade på full uppräkning för den demografiska utvecklingen samt oförändrade avgifter och högkostnadsskydd för sjukresor. Detta avslogs.

(M), (LIB), (C) och (KD) lämnade yrkanden om översyn av akutmottagningar, specialister i hela länet, att flytta mer slutenvård utanför akutsjukhus, vårdlotsar och etablering av en ambulansstation i Gränby. Dessa yrkanden avslogs. Ett kompromissförslag godkändes angående ett tillägg om beroendevård för barn och unga.

(SD) reserverade sig till förmån för ett eget förslag till landstingsplan och budget.

Läs om övriga beslut som fattades vid landstingsfullmäktige i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat 23 november