Följ Region Uppsala

Remiss angående Riktlinjer för tillgänglighet i kollektivtrafiken i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning

Nyhet   •   Mar 08, 2016 16:53 CET

En remiss kommer att skickas ut angående ”Riktlinjer för tillgänglighet i kollektivtrafiken i Uppsala län för personer med funktionsnedsättning”. Remissen kommer att skickas ut till en rad organisationer, länets kommuner och andra intressenter. Det beslutade kollektivtrafiknämnden vid sammanträdet 8 mars.

Kollektivtrafikförvaltningen UL har arbetat fram ett förslag till Riktlinjer för tillgänglighet i kollektivtrafiken i Uppsala län för personer med funktionsnedsättningar.

I förslaget till riktlinjer anges hur landstinget ska arbeta för att skapa en tillgänglig allmän kollektivtrafik där alla resenärer oavsett funktionsnedsättning har likvärdiga möjligheter att resa. Riktlinjerna utgör målbild för landstingets arbete med tillgänglighetsanpassning av kollektivtrafiken i Uppsala län och skapar förutsättningar för kontinuitet och systematik i arbetet.

Förslaget bygger övergripande på lagen om kollektivtrafik, plan- och bygglagen, EU-förordningar om kollektivtrafik samt råd och riktlinjer från statliga myndigheter och branschorganisationer. Dessutom beaktas nationella standarder och rekommendationer inom tillgänglighet för resenärer med funktionsnedsättning.

Kollektivtrafiknämnden godkände att förslaget skickas på remiss till organisationer för funktionshinderfrågor, pensionärsorganisationer, länets kommuner, länsstyrelsen, regionförbundet och resenärsorganisationer. Remisstiden pågår till 31 maj.

Efter remisstiden sker en bearbetning av de synpunkter som kommer in. Sedan arbetas en slutlig version fram som kollektivtrafiknämnden kan fatta beslut om efter sommaren 2016.