Följ Region Uppsala

​Regionplan och budget för 2018-2020 antogs

Nyhet   •   Jun 20, 2017 14:02 CEST

Regionfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 19-20 juni att fastställa regionplan och budget för 2018-2020.

Regionplan och budget är ett politiskt styrdokument som inriktar hela Region Uppsalas verksamhet, dels för det kommande budgetåret 2018, dels för den kommande treårsperioden.

I budgeten finns en särskild satsning på att öka antalet AT-läkare och ST-läkare i Region Uppsala. Budgeten uttrycker också en viljeinriktning att satsa mer på primärvården.

Nettokostnaden för regionens verksamhet 2018 budgeteras till 10,9 miljarder kronor. Av detta går den största delen till hälso- och sjukvård, cirka 8,9 miljarder kronor. Anslaget till kollektivtrafiken är cirka 1 miljard kronor, till den regionövergripande verksamheten anslås drygt 700 miljoner kronor och kulturverksamheten får cirka 110 miljoner kronor.

Skatten blir oförändrad, 11,71 kr per 100 kr.

(V), (M), (KD), (L), (C) och (SD) reserverade sig till förmån för egna budgetförslag.

(M), (L), (C) och (KD) yrkade på att en presentation över vilka objekt som ingår i den styrande koalitionens investeringsbudget ska ingå som en del av beslutsunderlaget.

(M), (L), (C) och (KD) lämnade ett tilläggsyrkande, bland annat att antalet AT-tjänster ska fördubblas från dagens 30 till 60 under planperioden, att regionen ska erbjuda sjuksköterskor vidareutbildning i tjänsten och att regionen tillsätter en oberoende expertgrupp som granskar arbetsgivarepolitiken och kommer med förslag på förändringar. Detta avslogs.

Läs om övriga beslut som fattades av regionfullmäktige i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat regionfullmäktige 19-20 juni