Följ Region Uppsala

Regionalt trafikförsörjningsprogram antaget

Nyhet   •   Sep 21, 2016 16:49 CEST

Landstingsfullmäktige har antagit ett trafikförsörjningsprogram för 2016 för Uppsala län.

I trafikförsörjningsprogrammet redovisas behovet av regional kollektivtrafik i länet och målen för kollektivtrafikförsörjningen. Programmet omfattar alla former av regional kollektivtrafik, även trafik som utförs av kommersiella aktörer. Det regionala trafikförsörjningsprogrammet blickar cirka 15 år framåt i tiden men revideras varje mandatperiod.

(V) yrkade på ett tillägg i programmet om att ständigt beakta prisets betydelse för kollektivtrafikens konkurrenskraft. Detta avslogs.

Läs om övriga beslut som fattades vid landstingsfullmäktige i nyhetsbrevet Uppsnabbat

Uppsnabbat ´landstingsfullmäktige 21 september