Följ Region Uppsala

Region Uppsala tar över sjukvårdsrådgivning i egen regi

Nyhet   •   Feb 06, 2017 15:55 CET

Region Uppsala tar över rådgivningen på telefon via 1177 Vårdguiden i egen regi från den 1 mars 2018. Det beslutade vårdstyrelsen vid sitt sammanträde den 6 februari.

Idag är sjukvårdsrådgivingen via telefon en upphandlad tjänst, som sköts av företaget MedHelp Care Uppsala AB. Enligt beslutet i vårdstyrelsen ska det befintliga avtalet förlängas fram till den sista februari 2018. Därefter ska rådgivningen drivas av Primärvården inom Region Uppsala.

De som idag arbetar vid sjukvårdsrådgivningen kommer att erbjudas att gå över till anställning hos Primärvården i Region Uppsala.

Vårdstyrelsen gav primärvårdsdirektören i uppdrag att förbereda verksamhetsövergången och avsatte 1,5 miljoner kronor för ett driftstartsprojekt.

(M), (L), (C) och (KD) reserverade sig och yrkade på att det nuvarande avtalet med MedHelp förlängs med två år samt att en ordentlig utvärdering och riskanalys av fördelarna med egen regi respektive upphandling inleds under 2017.

(SD) reserverade sig och yrkade på återremiss.

Läs om övriga beslut som fattades av vårdstyrelsen i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat vårdstyrelsen 6 februari