Följ Region Uppsala

Region Uppsala tar fram åtgärder för att förebygga könsstympning

Nyhet   •   Feb 26, 2018 16:26 CET

Region Uppsala ska ta fram förslag till åtgärder för att förebygga könsstympning. Det beslutade vårdstyrelsen och biföll därmed ett initiativ som väckts av Neil Ormerod (V).

Bakgrunden till ärendet att det enligt WHO:s beräkningar finns runt 200 miljoner kvinnor som har utsatts för könsstympning, framför allt i delar av Afrika, Mellanöstern och Asien. Socialstyrelsen uppskattade 2015 att det fanns omkring 38 000 kvinnor i Sverige som utsatts för könsstympning.

Könsstympning leder till långsiktiga konsekvenser i form av ärrbildning, smärta, psykiska och sexuelle problem, urinvägsinfektioner och problem vid menstruation. Kvinnor som har varit utsatta för könsstympning löper högre risker i samband med förlossning, samt risk att barnet dör vid förlossningen.

Vårdstyrelsen gav hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att bereda frågan ytterligare och under våren 2018 återkomma med åtgärder hur hälso- och sjukvården i ökad omfattning kan förebygga könsstympning.

Läs om övriga beslut som fattades vid vårdstyrelsens sammanträde i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat vårdstyrelsen 26 februari