Följ Region Uppsala

Region Uppsala medverkar vid Innovation day

Nyhet   •   Nov 21, 2018 16:23 CET

Förmågan att rekrytera, utveckla och behålla kompetent personal är en förutsättning för att kunna lösa framtidens hälso- och sjukvårdsuppdrag. På EIT Health Innovation day 2018 i Uppsala 23 november samlas studenter från olika utbildningar vid Uppsala universitet för att tillsammans föreslå lösningar på hur en modell för detta kan se ut. Utmaningen kommer från Region Uppsala och Uppsala kommun.

Region Uppsala ansvarar för flera viktiga samhällsfunktioner i Uppsala län, inte minst hälso- och sjukvårdsuppdraget. Detta uppdrag måste hela tiden utvecklas för att svara upp mot förändringar i omvärlden, till exempel en förändrad demografisk sammansättning av länets befolkning.

– Här behöver Region Uppsala vara öppen för att ta in idéer från människor med ett brett spektrum av kompetenser och perspektiv. EIT Health Innovation day är ett utmärkt tillfälle att ta emot förslag och idéer från studenter från alla universitetets alla fakulteter, säger Andreas Muranyi Scheutz, direktör för forskning, innovation och näringsliv vid Region Uppsala.

Cirka 120 studenter är anmälda till dagen. Från Region Uppsala är det förvaltningen Nära vård och hälsa som varit med och formulerat den aktuella utmaningen. Vid förvaltningen finns verksamheter som primärvård och habilitering. Dagen och morgondagens kompetensförsörjning inom dessa områden är en av förvaltningens viktigaste frågor.

Det är tredje gången som EIT Health Innovation day arrangeras vid Uppsala universitet.
Läs mer om EIT Health Innovation day