Följ Region Uppsala

Region Uppsala medverkar i toppmöte om infektionssjukdomar

Nyhet   •   Okt 09, 2017 07:00 CEST

Temat för Uppsala Health Summit 2017 är hoten från nya och återkommande infektionssjukdomar.

Den 10 och 11 oktober träffas experter och beslutsfattare från hela världen i Uppsala vid mötet Uppsala Health Summit för att diskutera hur man tillsammans kan minska risken för allvarliga utbrott av infektionssjukdomar.


Uppsala Health Summit är ett forum där experter tillsammans med beslutsfattare och opinionsbildare får möjlighet att mötas i en öppen dialog om hur innovationer och forskningsresultat kan användas för att förbättra global hälsa och sjukvård. Region Uppsala är en av medarrangörerna till det årliga arrangemanget.

Temat för Uppsala Health Summit 2017 är hoten från nya och återkommande infektionssjukdomar. Intensiv djurproduktion, klimatförändringar, befolkningstillväxt och resande ökar risken för utbrott av infektioner. Riskbilden förvärras av den tilltagande antibiotikaresistensen. Veterinärer, folkhälsoexperter, läkare, biologer, ekologer och samhällsvetare kan arbeta tillsammans för att förebygga, upptäcka och kontrollera spridning. Hur detta ska åstadkommas diskuteras i föreläsningar och workshops. Bland föredragshållarna finns Björn Olsen, professor vid Uppsala universitet och överläkare vid Akademiska sjukhuset.

Arrangemanget hålls för särskilt inbjudna, men allmänheten är välkomna till en programpunkt på stadsbiblioteket i Uppsala den 12 oktober som handlar om hur Ebola-epidemin kunde bromsas.

Läs mer om Uppsala Health Summit 2017 (information på engelska)

Hur ett folks kunskap bromsade Ebola-utbrottet, Uppsala stadsbibliotek 12 oktober