Följ Region Uppsala

Region Uppsala inför rotavirusvaccinationer

Nyhet   •   Nov 29, 2017 19:13 CET

Vaccination mot rotavirus ska bli en del av barnahälsocentralernas allmänna vaccinationsprogram. Det beslutade regionfullmäktige. Förslaget hade ställts i en motion från Lina Nordquist (L).

Varje år insjuknar tusentals spädbarn i Sverige i svåra diarréer som kan leda till kraftiga vätskeförluster och kräva sjukhusvård. Magsjuka orsakad av rotavirus är också en av de vanligaste infektionssjukdomarna som arbetar förskolebarn och kostar därmed samhället stora summor i uttag av föräldrapenning och bortfall av arbetstid.

Det finns effektiva vaccin mot rotavirus, och 78 länder har inlett allmän vaccination av spädbarn i enlighet med världshälsoorganisationen WHO:s rekommendation. Där vaccinationstäckningen är god har insjuknande i diarré orsakad av rotavirus minskat dramatiskt och sjukhusinläggningar av denna orsak har nästan helt upphört.

Flera landsting och regioner i landet har infört rotavirusvaccination, men fram nu har vaccination mot rotavirus inte varit en del av det nationella vaccinationsprogrammet. Region Uppsala har i ett yttrande till Folkhälsomyndigheten ställt sig positivt till att det införs och i höstbudgeten beslutade regeringen att införa en allmän rotavirusvaccination men det är fortfarande vid vilken tidpunkt det införs. Regionfullmäktiges beslut innebär att Region Uppsala inför rotavirus i vaccinationsprogrammet för barn från den 1 januari 2018.

Läs om övriga beslut som fattades vid regionfullmäktiges sammanträde i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat regionfullmäktige 29 november