Följ Region Uppsala

​Region Uppsala blir namnet på nya regionen

Nyhet   •   Jun 21, 2016 15:53 CEST

Region Uppsala blir namnet på den nya regionen som enligt förslag ska bildas i Uppsala län från 2017. Det beslutade landstingsfullmäktige vid sitt sammanträde den 20-21 juni.

Landstingsfullmäktige fattade också en rad beslut som handlar om formerna för regionbildningen. Bland annat beslutade man att den nya regionen tillsammans med länets kommuner ska inrätta en gemensam nämnd för kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. Denna finansieras av Region Uppsala med 7,5 miljoner kronor, under förutsättning att kommunerna går in med samma belopp. Det ska också inrättas ett regionalt forum och fyra samrådsorgan för områdena regional utveckling, kollektivtrafik, kultur samt hälsa, vård och omsorg.

Folkrörelsearkivet och Upplandsstiftelsen blir kvar som egna organisationer med egna styrelser, men inom Region Uppsala och med finansiering från Region Uppsala.

Merkostnaderna för regionbildningen på cirka 17 miljoner kronor finansieras av Region Uppsala och finns med i förslaget till regionplan och budget 2017-2019.

Riksdagen kommer att ta ställning till landstingets regionansökan under hösten 2016.

(V), (KD), (C) och (SD) reserverade sig mot namnet Region Uppsala och ansåg att namnet borde vara Region Uppsala län. (V), (C) och (KD) reserverade sig också till förmån för ett yrkande om att Folkrörelsearkivet och Upplandsstiftelsen ska kvarstå som egna organisationer med egna styrelser och knutna till Region Uppsala.

Läs om övriga beslut som fattades av landstingsfullmäktige i nyhetsbrevet Uppsnabbat

Uppsnabbat landstingsfullmäktige 20-21 juni