Följ Region Uppsala

Realistisk utbildning i akut omhändertagande

Nyhet   •   Jun 17, 2015 10:27 CEST

Seminariet är först ut i Folktandvården i Uppsala län och kanske även bland folktandvården i Sverige med arbetsplatsbaserad utbildning i akut omhändertagande.
- Alla säger att det är den bästa utbildningen på detta område som de haft, säger Sten-Arne Enochsson, klinikchef.

Utbildningen ges av erfaren personal på Kliniskt träningscentrum i Landstinget Uppsala län, som ville utveckla utbildningen till att även omfatta tandvård och prova på att ha utbildning utanför ordinarie lokaler. Utbildningen är en halvdag och består av både teori och praktik, med en förberedande datorbaserad utbildning.
- Det är ingen HLR-utbildning där du jobbar på egen hand med en docka på ett golv. Det är mer en kommunikationsövning. Vi jobbar i team och fokus ligger på kommunikation. Utredningar visar att det är i kommunikationen det ofta brister, säger Sten-Arne Enochsson.

Scenarierna baseras på verkliga situationer som personalen tidigare skickat in. Realismen ökar än mer med direkt feedback genom att dockan reagerar olika beroende på vilka insatser personalen gör.
- Det här tror jag på! Alla säger att det är den bästa utbildningen på detta område som de haft. Jag tror att upplägget gör att det sitter kvar i minnet, säger Sten-Arne Enochsson.

Hur ofta händer det att ni har akuta situationer?
- Inte så ofta. Men när det väl händer så är det ju jättebråttom. Man vet inte hur man reagerar förrän det händer, säger han och minns själv ett akut omhändertagande han var med om för fem år sedan.

Egna HLR-instruktörer

För att öka effekten och behålla kunskapen har de även utbildat egna HLR-instruktörer. Två tandsköterskor, Liselott Skyttberg och Zara Ehrén, har fått en utbildning och i uppdrag att utveckla klinikens egen HLR-utbildning. Tanken är att ha kortare träningspass en-två gånger om året.
- Ju oftare man övar, desto bättre sitter det, säger Sten-Arne Enochsson.

Folktandvården i Uppsala län har också teoretiska internkurser i omhändertagande i trauma och akuta situationer.

För mer information:

Sten-Arne Enochsson, 018-611 86 73