Följ Region Uppsala

Planer på flytt av Gottsunda vårdcentral

Nyhet   •   Sep 30, 2014 15:58 CEST

Primärvården har planer på att eventuellt flytta Gottsunda vårdcentral. Det framgår av en skrivelse till produktionsstyrelsen.

Idag ligger vårdcentralen intill Gottsunda centrum, men som ett resultat av ombyggnationer har den hamnat på baksidan av centrumet och därigenom har tillgängligheten försämrats. Ett annat problem är att verksamheten är uppdelad i olika byggnader som ligger långt ifrån varandra, där det också finns problem med inomhusmiljön i vissa lokaler.

Primärvården vill att vårdcentralen ska ligga samlat i en mer central lokal i Gottsunda centrum i en planerad utbyggnad.

Produktionsstyrelsen anser att det finns goda skäl att flytta vårdcentralen, men att det inte behövs något beslut på politisk nivå så länge flytten ryms inom befintlig budget.

Läs om de övriga besluten som togs av produktionsstyrelsen den 30 september i Uppsnabbat.