Följ Region Uppsala

Ny rapport för utvecklad uppföljning

Nyhet   •   Maj 20, 2015 10:16 CEST

Möjligheterna att utveckla uppföljningen av förlossningsvården är i fokus i den andra delrapport som nu presenteras från ett landstingsgemensamt forskningsprojekt.

Genom att samla in data från olika källor och jämföra förlossningsvården i de deltagande landstingen kan kunskaperna bli bredare och förbättringsarbetet stödjas. Det visar den andra rapporten från samarbetsprojektet Sveus som styrs av sju landsting, inklusive Landstinget i Uppsala län.

Resultaten visar att det inom alla områden finns varierande resultat hos olika landsting och därmed finns också goda möjligheter för landstingen att lära sig av varandras bästa exempel. Nästa steg är att dela rapportens resultat med ansvariga inom vården i respektive landsting. Därefter ska landstingen analysera vidare hur resultaten bäst gynnar deras fortsatta utveckling av både uppföljningsarbete och ersättningsmodeller som skapar incitament för ökat värde. En viktig uppgift blir att väga samman resultaten med övriga samarbeten inom kunskapsstyrning, benchmarking och kvalitetsregister.

Sveus; nationellt samarbete för värdebaserad uppföljning

Det nationella forskningsprojektet Sveus är en samverkan mellan många aktörer och styrs av sju landsting och regioner, inklusive Landstinget i Uppsala län. Syftet med Sveus är främst utveckling av nya värdebaserade uppföljningssystem för att ge förbättrade möjligheter att följa upp och analysera hälso- och sjukvården. Rapporten om förlossningsvården är den andra som tagits fram och publicerats, den första har stroke i fokus och finns på webbplatsen www.sveus.se.

Historiska data har använts och analyserats i rapporterna för att tydliggöra utmaningar i de framtida uppföljningssystemen. Forskningsprojektet ska bidra till att utveckla metoder för uppföljning av vårdens kvalitet och effektivitet med fokus på att mäta både kostnader och effekt för patienten. Det unika med Sveus uppföljning är att det är justerat utifrån patienters förutsättningar (så kallad case-mix) vilket möjliggör rättvisande jämförelser. Fokus läggs på de hälsoutfall som är mest relevant för patienten och tar in stora delar av vårdprocessen med data från olika källor.

Läs mer om forskningsprojektet på www.sveus.se