Följ Region Uppsala

Ny landstingsbudget för 2015-2017 föreslås

Nyhet   •   Nov 24, 2014 16:50 CET

Landstingsstyrelsen fattade idag beslut om ett förslag till ny landstingsplan och budget för 2015-2017. Landstingsfullmäktige kommer att besluta om budgeten den 10 december.

Landstingsfullmäktige har tidigare beslutat om landstingsplan och budget vid sitt junisammanträde. Efter valet har den nya politiska majoriteten, bestående av (S), (MP) och (V) arbetat fram en ny landstingsplan och budget för 2015-2017.

Ledorden för den nya budgeten är patienten främst, bättre arbetsgivare, attraktivare kollektivtrafik och kultur för människors välmående. Ordning och reda i ekonomi och verksamhet är viktiga förutsättningar för att ledorden ska kunna uppnås.

Landstingsstyrelsen beslutade att föreslå landstingsfullmäktige att fastställa Landstingsplan och budget 2015-2017.

(M), (C), (FP) och (KD) reserverade sig till förmån för ett eget gemensamt förslag till landstingsbudget för 2015-2017. (SD) reserverade sig också till förmån för ett eget förslag.

Läs om övriga beslut som togs av landstingsstyrelsen idag i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat landstingsstyrelsen 24 november