Följ Region Uppsala

Minusresultat i Akademiska sjukhusets prognos

Nyhet   •   Mar 25, 2019 16:16 CET

Årsprognosen för Akademiska sjukhuset visar ett underskott på 375 miljoner kronor. Det framgår av månadsrapporten för februari, som redovisades för sjukhusstyrelsen.

Underskottet hänger samman med fortsatta kapacitetsproblem, där brist på vårdplatser leder till lägre intäkter för riks- och regionsjukvård. Lönekostnaderna ligger också högre än budgeterat.

Om de effektiviseringsåtgärder som beslutats får full effekt under 2019 bedöms årsprognosen till minus 250 miljoner kronor. För att ytterligare minska kostnadsnivån kommer det att krävas större strukturella åtgärder och avveckling av verksamheter.

Lasarettet i Enköping lämnade en prognos i enlighet med budget.

Sjukhusdirektören på Akademiska sjukhuset fick i uppdrag att säkerställa att de åtgärder som tagits fram för att förbättra ekonomin genomförs samt att ta fram ytterligare åtgärder för en ekonomi i balans.

Läs om övriga beslut som togs vid sjukhusstyrelsens sammanträde i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 25 mars