Följ Region Uppsala

Miljoner satsas på samtalsmottagningar

Nyhet   •   Nov 07, 2017 16:44 CET

Region Uppsala ska avsätta ytterligare 3 miljoner kronor för att inrätta fler samtalsmottagningar för barn och unga med lätt till medelsvår psykisk ohälsa. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

Satsningen inleddes 2016, då sjukhusstyrelsen avsatte 3 miljoner kronor per år under 2017-2018 för att bygga ut första linjen för barns och ungas psykiska hälsa. Nu förstärks denna satsning med ytterligare 3 miljoner kronor, som ska användas till ytterligare samtalsmottagningar i länet. Målgruppen för mottagningarna är barn och unga i åldrarna 6-17 år.

Hittills har samtalsmottagningar öppnats Håbo, Heby och Östhammar. Under våren 2018 planeras en samtalsmottagning att öppna i Knivsta. Under 2018 kommer man att titta på möjligheten att även öppna en mottagning i Älvkarleby. Sedan tidigare finns motsvarande verksamhet i Uppsala, Enköping och Knivsta, med barn- och ungdomspsykologer på barnspecialistmottagningen.

(L), (M), (C) och (KD) yrkade på att Region Uppsala ska utreda möjligheten att upphandla utredningar av neuropsykiatriska funktionshinder. De föreslog också att man ska undersöka medarbetares syn på arbetspendling och vad som skulle kunna få dem att arbetspendla, för att kunna anpassa arbetsförhållandena och därigenom erbjuda mer vård runtom i länet. Yrkandena avslogs.

Läs om övriga beslut som fattades vid sjukhusstyrelsens sammanträde i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 7 november