Följ Region Uppsala

Migrationshälsan Cosmos får höjt anslag

Nyhet   •   Dec 15, 2014 18:46 CET

Migrationshälsan Cosmos får ökade anslag med 1,2 miljoner kronor per år från 2015. Det beslutade hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Migrationshälsan Cosmos har i uppdrag att genomföra hälsosamtal och hälsoundersökningar för asylsökande, nyanlända och papperslösa personer. Landstinget får ersättning från Migrationsverket för varje hälsosamtal. Idag finns ett uppdämt behov av hälsosamtal och det är för närvarande lång väntetid.

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslutade också att avsätta 350 000 kronor till ett projekt där en central asylsamordnare anställs vid landstingets ledningskontor.

Läs om alla övriga beslut som fattades av hälso- och sjukvårdsstyrelsen och landstingsstyrelsen i Uppsnabbat.

Uppsnabbat 15 december