Följ Region Uppsala

​Mål och inriktning för länstransportplan antagna

Nyhet   •   Jan 26, 2017 14:52 CET

Den regionala utvecklingsnämnden beslutade vid sitt sammanträde den 26 januari att anta mål och inriktning för en länstransportplan för 2018-2029.

Enligt målen ska länstransportplanen bidra till att:

  • antalet resor med kollektivtrafik fördubblas till år 2020 jämfört med 2006 års siffor
  • den regionala och storregionala tillgängligheten ökar och att upp till en miljon arbetsplatser nås med kollektivtrafik inom 60 minuter från länets prioriterade stråk
  • utsläppen av växthusgaser minskar med minst 40 procent till år 2020 jämfört med år 1990.

I den strategiska inriktningen betonas bland annat vikten av ökat resande med kollektivtrafik, förbättrad tillgänglighet, effektiva godstransporter och samverkan mellan nationella, regionala och lokala aktörer.

Förslaget till länstransportplan kommer att tas fram under våren av Region Uppsala i nära samarbete med länets kommuner och Trafikverket och går ut på remiss i mitten av juni.

Läs om övriga beslut som fattades av regionala utvecklingsnämnden i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat regionala utvecklingsnämnden 26 januari