Följ Region Uppsala

Landstingets beredskap för ebolasmitta

Nyhet   •   Nov 18, 2014 15:00 CET

Landstinget i Uppsala län har liksom övriga landsting i Sverige en väl utarbetad handlingsplan och rutiner för hur misstänkta ebolafall ska hanteras.

Sedan början av 2014 pågår ett utbrott av sjukdomen ebola i bland annat Västafrika. Världshälsoorganisationen WHO har klassat utbrottet som ett internationellt hot mot människors hälsa.

Ännu har inget fall av sjukdomen kunnat konstateras i Sverige. Samhället har beredskap för att hantera denna typ av sjukdomar och ansvariga myndigheter har etablerade rutiner för hur misstänkta fall ska hanteras. Svenska myndigheter följer noggrant smittspridningen och samarbetar även med internationella aktörer och organisationer för att bistå de områden som drabbats av utbrottet.

Risken att någon ebolasmittad person skulle komma till Sverige är mycket låg, enligt en riskbedömning som Folkhälsomyndigheten har gjort på uppdrag av Socialstyrelsen.

När det gäller att bistå med sjukvårdspersonal för internationella insatser har landstinget generellt en positiv inställning till tjänstledighet för att delta i biståndsarbete. Landstinget följer riktlinjerna från Sveriges Kommuner och Landsting.

Den som har frågor om ebola kan ringa telefontjänsten 113 13, som ger svar utifrån myndigheternas samlade information.


Myndigheternas samlade information om ebola på Krisinformation.se

Information om ebola på 1177 Vårdguiden

Folkhälsomyndighetens frågor och svar om ebola

Riktlinjer från Sveriges Kommuner och Landsting om ebola