Följ Region Uppsala

Landstingets årsprognos följer budgeten

Nyhet   •   Maj 02, 2016 15:30 CEST

Landstinget beräknas göra ett plusresultat på 252 miljoner kronor under 2016 enligt den senaste prognosen. Det framgår av ekonomirapporten för mars. Om prognosen stämmer innebär det att landstinget kommer att hålla årets budget.

Av prognosen framgår att kostnaden för inhyrd personal var 24 miljoner kronor till och med mars. Årsbudgeten är 47 miljoner kronor. Sjukfrånvaron är efter mars 5,6 procent, vilket är en ökning jämfört med föregående månad. Det är den korta sjukfrånvaron som har ökat.

Ekonomirapporten togs upp vid landstingsstyrelsens sammanträde den 2 maj. Läs om övriga beslut som fattades i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat landstingsstyrelsen 2 maj