Följ Region Uppsala

Landstinget upphäver strategisk plan

Nyhet   •   Feb 11, 2015 14:31 CET

Landstingets strategiska plan ska upphävas. Det beslutade landstingsfullmäktige idag.

Den strategiska planen, som antogs av landstingsfullmäktige 2013, innehöll mål och framgångsfaktorer inom sex områden fram till 2025. Tanken var att den skulle utgöra ett stöd i utvecklingen av den årliga landstingsplanen och budgeten.

Av beslutsunderlaget framgår att den nuvarande politiska majoriteten inte ställde sig bakom planen när den antogs. Det finns också andra styrdokument inom flera områden, bland annat en FoU-policy och en kommande fastighetsutvecklingsplan. Dessa styrdokument kan kompletteras med mer långsiktiga målformuleringar.

(M), (FP), (C) och (KD) reserverade sig och yrkade på att den strategiska planen ska behållas och revideras.

Läs mer om besluten som fattades vid landstingsfullmäktige i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat landstingsfullmäktige 11 feb