Följ Region Uppsala

Landstinget tar fram handlingsplan för nyanländas etablering

Nyhet   •   Mar 01, 2016 17:44 CET

Landstinget ska ta fram en handlingsplan för insatser som gäller nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Det beslutade landstingsstyrelsen vid sitt sammanträde den 1 mars.

Inriktningen på arbetet är:

  • att få en uppfattning om antalet asylsökande med kompetens och erfarenhet av vårdarbete genom att göra en inventering i samband med hälsoundersökningen
  • att systematiskt arbeta för att ta fram praktikplatser
  • att göra det möjligt för personer med vårdutbildning att komplettera med särskilt anpassade kurser
  • att sprida kunskap om frågan inom landstinget
  • att göra en kartläggning av övriga aktörer inom området för att förbättra samverkan
  • att finansieringen till att börja med ska vara landstingsövergripande.

Handlingsplanen ska vara färdig senast till landstingsstyrelsens sammanträde i maj.

(C) föreslog ett tillägg om att även andra yrkesgrupper ska tas upp i inventeringen i samband med hälsoundersökningen. Detta avslogs.

Läs om övriga beslut som fattades vid landstingsstyrelsens sammanträde den 1 mars i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat landstingsstyrelsen 1 mars