Följ Region Uppsala

​Landstinget ser över möjligheten att göra psykiatrijournal tillgänglig

Nyhet   •   Feb 23, 2015 17:10 CET

Landstinget ska göra en risk- och konsekvensbedömning inför ett eventuellt ställningstagande till vilka delar av psykiatrin och vilka delar av journalen som kan göras tillgängliga via nätet. Det beslutade produktionsstyrelsen.

Sedan november 2012 kan invånare i Uppsala län ta del av sina journaler via en webbtjänst. I samband med införandet undantogs hela psykiatrin samt anteckningar från psykologer och kuratorer av försiktighetsskäl. Dock var psykiatridivisionens bedömning att delar av verksamheten skulle kunna exponeras, till exempel mottagningen för allmänpsykiatri.

Mot bakgrund av att tjänsten nu har varit i bruk i två år vill produktionsstyrelsen undersöka möjligheten att utöka den, så att även journaler inom delar av psykiatrin blir tillgängliga för patienterna. Innan man tar ställning i frågan vill man att Akademiska sjukhuset gör en risk- och konsekvensbedömning som tar hänsyn både till patientperspektivet och arbetsmiljöaspekter. Resultatet av analysen ska redovisas senast vid produktionsstyrelsens junisammanträde.

Läs mer om övriga beslut som fattades av produktionsstyrelsen i Uppsnabbat.

Uppsnabbat 23 februari