Följ Region Uppsala

Landstinget överklagar datainspektionens beslut

Nyhet   •   Jun 18, 2014 10:34 CEST

Landstinget i Uppsala län överklagar Datainspektionens beslut om patienters rätt att ta del av sina journaler via nätet.

I början av juni beslutade Datainspektionen om ett förläggande, där man kräver att landstinget ska ta bort möjligheten för en patient att ge ett ombud tillgång till journalen. Det kan till exempel handla om en äldre patient som vill att en nära anhörig ska kunna ta del av kontakterna med sjukvården för att kunna vara ett stöd. Datainspektionen ansåg att det inte är förenligt med nu gällande lagstiftning att tillåta sådana ombud.

Landstinget gör en annan bedömning än Datainspektionen och anser att det inte finns något lagligt hinder för att enskilda ska kunna lämna medgivande till andra att ta del av uppgifter hos vårdgivare genom direktåtkomst.