Följ Region Uppsala

Landstinget ansöker om att bilda region

Nyhet   •   Okt 01, 2015 08:23 CEST

Landstinget ska ansöka hos regeringen om att få bilda en region med ett direktvalt regionfullmäktige från den 1 januari 2017. Det beslutade landstingsfullmäktige vid sitt sammanträde den 30 september.

Innan beslutet togs har kommunerna i länet tillfrågats. Samtliga kommuner ställde sig bakom att en ansökan görs.

Av remissvaren framgår att Håbo kommun vill att namngivningen av regionen ses över för att få en benämning som är mer länsinkluderande än arbetsnamnet Region Uppsala. Älvkarleby kommun föreslår att namnet på den nya regionen bör vara Region Uppsala län. Namnfrågan kommer att hanteras i den fortsatta processen med regionbildningen.

Riksdagen väntas fatta beslut i frågan före sommaren 2016, vilket är en förutsättning för att regionen ska kunna bildas den 1 januari 2017.

Läs mer om besluten som togs vid landstingsfullmäktige i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat 30 september