Följ Region Uppsala

Kulturbussar nu även för förskolor och fritidshem

Nyhet   •   Dec 21, 2015 08:39 CET

Landstingets satsning på kulturbussar för elever i grundskolan och 6-årsverksamheten i Uppsala län har funnits i nästan tio år. Syftet är att erbjuda en möjlighet för barn och unga att kunna ta del av länets rika kulturutbud. Kulturbussar innebär att elever under lågtrafiktid och utan kostnad kan resa till kulturaktiviteter och kulturella resmål i länet med regionbuss och regiontåg. 2014 utökades denna satsning till att även omfatta stadstrafiken i Uppsala.

Nu, från 2016, utvidgas erbjudandet ytterligare till att innefatta också förskole- och fritidshemsverksamhet. Dessutom gäller Kulturbuss under samtliga lov.

–Att barn och unga ges möjlighet att möta konst och kultur är för oss en självklarhet. Vi tar avstamp i FN:s barnkonvention samt de nationella kulturpolitiska målen. Att kunna utvidga vårt erbjudande om Kulturbuss till att inkludera förskolor och fritidshem samt till att gälla både under terminerna och under loven, är mycket glädjande, säger landstingets kulturdirektör Anna Söderbäck.

–Överenskommelsen mellan Kultur och bildning och UL ligger också helt i linje med en särskild satsning i den regionala kulturplanen för Uppsala län 2015–2018 fortsätter hon.

Läs mer om Kulturbuss på www.lul.se/kulturbuss