Följ Region Uppsala

Kollektivtrafiknämnden är positiv till byggande av däckverkstad

Nyhet   •   Mar 20, 2018 16:46 CET

Kollektivtrafiknämnden ställer sig positiv till att bussdepån som nu byggs för stadsbussarna i Uppsala kompletteras med en däckverkstad. Det framgår av det beslut som kollektivtrafiknämnden fattade vid dagens sammanträde 20 mars.

– Genom att investera i en däckverkstad i anslutning till stadsbussdepån kommer den sänkta årskostnaden för hantering av däck att täcka investeringskostnaden efter bara ca 13 år, säger Bertil Kinnunen (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Därför ställer sig nämnden positiv till att det pågående depåbygget kompletteras. Vi pekar också på vikten av att verkstaden utformas så att den intilliggande regionbussdepån också ska kunna använda anläggningen i framtiden, säger Bertil Kinnunen.

Den nya stadsbussdepån som byggs nu i området Fyrislund i Uppsala ska vara klar i slutet av 2019 och då flyttar Gamla Uppsala Buss från nuvarande bussdepå i centrala Uppsala till nya depån. För att få en kostnadseffektiv hantering av bussdäck föreslår Gamla Uppsala Buss att bussdepåbygget kompletteras med en däckverkstad. Investeringen beräknas till ca 8 miljoner kronor och får som effekt att den årliga kostnaden för däckshantering blir ca 600 000 kronor lägre. Det innebär att investeringen är betald efter ca 13 år.

(C), (M), (L) och (KD) lämnade ett särskilt yttrande att ärendet borde ha passerat Kollektivtrafiknämnden innan beslut fattats av Fastighets- och servicenämndens arbetsutskott.

Ytterligare information:

Bertil Kinnunen (S), ordförande kollektivtrafiknämnden, tel 070-763 40 71

Sture Jonsson, presschef UL, 018-611 19 08