Följ Region Uppsala

Klokare läkemedelsbehandling

Nyhet   •   Feb 18, 2014 10:54 CET

Nu ska läkemedelsbehandlingen av de mest sjuka äldre förbättras. Läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen har tillsammans tagit fram rekommendationer för läkemedelsbehandling i gruppen de mest sjuka äldre inom några särskilt angelägna terapiområden.

- Det har tidigare inte funnits några rekommendationer för denna grupp. Det är olyckligt eftersom kunskapen om symtom, utredning och behandling för de mest sjuka äldre är bristfällig inom stora delar av sjukvården. Den gamla människan visar många gånger helt andra symtom på vanligt förekommande sjukdomstillstånd än vad yngre människor gör. Det leder såväl till feldiagnostik som till överbehandling eller underbehandling av sjukdomstillstånd hos den här gruppen, säger Henrik Toss, ordförande i landstingets läkemedelskommitté.

Många vårdprogram bygger på dokumentation från läkemedelsprövningar där betydligt yngre människor än de mest sjuka äldre inkluderats och där hänsyn till de äldres förmåga att klara läkemedelsbehandling inte tas.

- Målsättningen med våra rekommendationer är att förbättra livskvaliteten för dessa personer genom att undvika läkemedel som inte tillför något positivt vad gäller livskvalitet och ge rätt dosering av betydelsefulla läkemedel för att på detta sätt undvika vårdskador.

Rekommendationer presenteras i form av en lathund i fickformat samt som en mer välfylld bakgrundsdokumentation.