Följ Region Uppsala

Höstens matchningar i mentorskapsprogrammet för författare

Nyhet   •   Okt 23, 2018 09:07 CEST

Anette Skåhlberg är mentor i höstens mentorskapsprogram för författare. Fotograf: Beatrice Olsson

Region Uppsala satsar vidare på litteraturen i Uppsala län. Mentorskapsprogrammet för författare har under hösten gått in på sin fjärde omgång, och lockar länets författare.

– Mötet med en professionell främling, som mentorskapsprogrammet innebär, har visat sig fungera som ett tydligt stöd i den riktning författarna redan tagit ut. Att lära av varandra och ha någon att samtala med visar sig gång på gång vara en fungerande form för att kunna ta nästa steg. Ansökningarna fortsätter komma in, så det verkar som att vi träffat rätt, säger bibliotekskonsulent Stefan Eurenius på Regionbibliotek Uppsala.

Till mentorskapsprogrammet hösten 2018 har tre par mentorer och adepter matchats ihop. Som författare ska de i sammanhanget få bättre förutsättningar att etablera sig i den litterära världen. Mentorskapsprogrammet ska stödja, stärka och utveckla det litterära Uppsala län genom att skapa relationer mellan författare, stimulera lärande, ta tillvara kunskaper och erfarenheter samt ge möjligheter till reflektion för både mentorer och adepter.

Mentorer och adepter söks via Uppsala Författarsällskap, Sveriges Författarförbund, Litteraturcentrum i Uppsala län, Wiks folkhögskolas skrivarlinje och Biskops Arnös författarskola.

Höstens matchningar:

Anette Skåhlberg är mentor för Boo Egebjer
Lina Sjöberg är mentor för Lizette Romero
Mattias Käck och Oskar Jonsson är varandras mentorer och adepter

Ansökan till mentorskapsprogrammet våren 2019 är öppen redan nu för både mentorer och adepter.

Mentorskapsprogrammet för författare är en direkt följd av det litteraturfrämjande uppdrag Region Uppsala har i den regionala kulturplanen och genom den statliga kultursamverkansmodellen. Läs mer om mentorskapsprogrammet: www.regionuppsala.se/mentorskapsprogram

Ytterligare upplysningar:

Stefan Eurenius, bibliotekskonsulent, Regionbibliotek Uppsala, stefan.eurenius@regionuppsala.se, 076-721 82 41