Följ Region Uppsala

Fortsatt rättspsykiatrisk vård i egen regi

Nyhet   •   Jan 19, 2016 17:18 CET

Landstinget ska fortsätta att bedriva rättspsykiatrisk vård i egen regi efter att den rättspsykiatriska enheten lämnat nuvarande lokaler på Ulleråkersområdet. Omfattningen kommer dock att minska. Det beslutade landstingsstyrelsen idag.

Den rättspsykiatriska vården delas in i tre säkerhetsklasser, där klass 1 har den högsta säkerheten och klass 3 den lägsta. Idag bedrivs vård i klass 2 och 3 vid Akademiska sjukhusets rättspsykiatriska klinik. Det finns 22 slutenvårdsplatser, och det bedrivs också öppen rättspsykiatrisk vård.

Eftersom Ulleråkersområdet har avyttrats till Uppsala kommun måste rättspsykiatrin lämna de nuvarande lokalerna senast i december 2017. Landstinget har därför utrett lokalfrågan och organisationen av den rättspsykiatriska vården.

Enligt landstingsstyrelsens beslut ska dagens två rättspsykiatriska avdelningar ersättas med en avdelning med 12-14 vårdplatser för patienter som vårdas enligt säkerhetsklass 3. Landstingets bedömning är att det inte är möjligt att bygga nya lokaler för verksamheten inom överskådlig tid. Landstingsstyrelsen gav landstingsdirektören i uppdrag att utreda möjligheterna att i stället hyra lokaler.

För att klara behovet av vård för övriga patienter, främst i säkerhetsklass 2, ska landstinget samverka med andra landsting och regioner inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

Läs om övriga beslut som fattades av landstingsstyrelsen i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat landstingsstyrelsen 19 januari