Följ Region Uppsala

Fortsatt planering av ny sjukhusentré

Nyhet   •   Sep 01, 2014 16:27 CEST

Planeringen för att bygga om Akademiska sjukhusets huvudentré vid ingång 70 fortsätter. Landstingsstyrelsen gav landstingsdirektören i uppdrag att fortsätta projekteringen.

Den nya entrén är tänkt att innehålla reception, infotek, restaurang, apotek, kiosk och sjukhuskyrka. Entrén ska byggas så att besökare, personal, inneliggande patienter och gods separeras. Syftet är att värna patientens säkerhet och integritet.

Det finns också förslag om att en ny föreläsningssal med 130 platser ska byggas. Landstingsdirektören fick i uppdrag att titta vidare på den frågan och bedöma om sjukhuset behöver ytterligare en stor föreläsningssal.

Byggtiden för den nya huvudentrén är beräknad till 27 månader. Beslutet om att genomföra ombyggnationen är tänkt att tas under 2015.

Läs om övriga beslut som togs av landstingsstyrelsen den 1 september i Uppsnabbat.