Följ Region Uppsala

Forskningspristagare utsedda

Nyhet   •   Apr 05, 2016 17:11 CEST

Landstingsstyrelsen har utsett pristagarna av Landstinget i Uppsala läns forskningspris 2015. Fyra priser om 10 000 kr vardera delas ut för patientnära forskning som har bidragit till betydelsefulla förbättringar i hälso- och sjukvården.

Landstingets forskningspris 2015 tilldelas:

Robert Bodén, docent och överläkare i psykiatri, för sin forskning inom de allvarliga psykiska sjukdomarnas biologi och behandling med fokus på schizofreni, bipolär sjukdom och katatoni.

Christer Jansson, professor och överläkare inom lung- och allergisjukdomar, för sin forskning kring livskvalitet och prognos vid kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Bo Nilsson, professor och överläkare i klinisk naturlig immunitet, för sin forskning av strukturella och funktionella aspekter kring komplementsystemet och andra kaskadsystem.

Eva Baecklund, docent och överläkare inom reumatologi, för sin forskning inom reuamtologi och sambandet mellan reumatoid artrit (RA) och lymfom.

Beslutet fattades vid landstingsstyrelsens sammanträde den 5 april. Läs om övriga beslut i landstingsstyrelsen i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat 5 april